PLA D'ESTUDIS 

Pla d'estudis (80.02 KB)
Descarregar
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS COL.LECTIUS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EDUCACIÓ PER A LA SALUT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NUTRICIÓ I AJUDES ERGOGÈNIQUES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LEGISLACIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS FÍSIQUES A LA SALA DE FITNESS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS NÀUTICS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BASES ECONÒMIC-FINANCERES I CONTRACTACIÓ EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA EN L'ESPORT, L'OCI I L'ANIMACIÓ TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Nota: al costat de cada assignatura hi ha, entre parèntesi, el nombre de crèdits. Els crèdits són ECTS (European Credit Transfer System, l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior per mesurar la càrrega lectiva dels estudis). Un crèdit ECTS té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiant en el procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques).