PLA D'ESTUDIS 

Pla d'estudis (156.38 KB)
Descarregar
PSICOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANATOMIA APLICADA A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS GIMNÀSTIQUES, ACROBÀTIQUES I CASTELLERES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC I EXPRESSIÓ CORPORAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MANIFESTACIONS BÀSIQUES DE LA MOTRICITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISIOLOGIA DE L'EXERCICI I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS AQUÀTIQUES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS INDIVIDUALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS I DE L'EXERCICI FÍSIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS COL.LECTIUS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PEDAGOGIA I PRINCIPIS DIDÀCTICS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PROGRAMACIÓ DE L'ENSENYAMENT EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CINESIOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SOCIOLOGIA I HISTÒRIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITAT FÍSICA EN LA INFÀNCIA I LA GENT GRAN (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I ESTADÍSTICA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS SUBAQÜÀTIQUES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PSICOLOGIA DE LA LESIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EDUCACIÓ PER A LA SALUT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS COL.LECTIUS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LEGISLACIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS FÍSIQUES A LA SALA DE FITNESS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NUTRICIÓ I AJUDES ERGOGÈNIQUES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BASES ECONÒMIC-FINANCERES I CONTRACTACIÓ EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS NÀUTICS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA EN L'ESPORT, L'OCI I L'ANIMACIÓ TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CINEANTROPOMETRIA I VALORACIÓ DE LA COMPOSICIÓ CORPORAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS NÀUTICS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISIOPATOLOGIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TECNOLOGIES EN L'AVALUACIÓ DE LA SALUT I EL RENDIMENT ESPORTIU (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FI DE GRAU (10 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTICUM (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENTRENAMENT FUNCIONAL AVANÇAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRESCRIPCIÓ D'ESTILS DE VIDA ACTIUS I SALUDABLES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PORTS ESPORTIUS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
READAPTACIÓ A L'ESFORÇ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Nota: al costat de cada assignatura hi ha, entre parèntesi, el nombre de crèdits. Els crèdits són ECTS (European Credit Transfer System, l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior per mesurar la càrrega lectiva dels estudis). Un crèdit ECTS té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiant en el procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques).