PLA D'ESTUDIS 

Pla d'estudis (80.02 KB)
Descarregar
ESPORTS COL.LECTIUS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EDUCACIÓ PER A LA SALUT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NUTRICIÓ I AJUDES ERGOGÈNIQUES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LEGISLACIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ACTIVITATS FÍSIQUES A LA SALA DE FITNESS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS NÀUTICS I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BASES ECONÒMIC-FINANCERES I CONTRACTACIÓ EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA EN L'ESPORT, L'OCI I L'ANIMACIÓ TURÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESPORTS NÀUTICS II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRESCRIPCIÓ D'EXERCICI FÍSIC PER A LA SALUT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISIOPATOLOGIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TECNOLOGIES EN L'AVALUACIÓ DE LA SALUT I EL RENDIMENT ESPORTIU (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FI DE GRAU (10 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTICUM (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRESCRIPCIÓ D'ESTILS DE VIDA ACTIUS I SALUDABLES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ENTRENAMENT FUNCIONAL AVANÇAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PORTS ESPORTIUS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Nota: al costat de cada assignatura hi ha, entre parèntesi, el nombre de crèdits. Els crèdits són ECTS (European Credit Transfer System, l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior per mesurar la càrrega lectiva dels estudis). Un crèdit ECTS té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiant en el procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques).