Sortides professionals

El Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport habilita per a treballar en diferents àmbits, entre els quals destaquen:

  • Tècnic en activitat física i salut, en centres de salut integral, gimnasos i en general en programes d’exercici físic adaptats a la tercera edat, a discapacitats, i a d’altres grups que mereixen una atenció especial.

  • Entrenador/a esportiu/va, preparador/a físic/a, esportista professional, àrbitre i jutge (amb necessària formació específica addicional) en associacions, centres, clubs i federacions esportives.

  • Gestor esportiu (públic i privat), com director i coordinador d’instal·lacions esportives i director d’activitats i competicions esportives.

  • Tècnic en recreació esportiva, com a monitor d’oci i temps de lleure en nuclis urbans i en el medi natural.

  • Professor/a d'educació física, en centres d'ensenyament de secundària, batxillerat i cicles formatius (necessari un curs màster addicional en formació del professorat). 

Tot i que la professió esta emmarcada en aquest àmbits, cada cop està adquirint major importància en altres sectors, ja que cada cop hi ha mes estudis que remarquen els innombrables beneficis de la pràctica de l'activitat física i es més gran el nombre de persones que realitza algun tipus de pràctica esportiva.

 Aquest fet provoca que s’estigui generant un nou context on el professional en ciències de l’activitat física i l’esport adquireix més importància. Per tant, en un futur proper es requerirà un major nombre de professionals.