Sortides professionals

El Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport habilita per a treballar en diferents àmbits, entre els quals destaquen:

  • Docència en centres educatius

  • Prescripció de programes d'exercici físic per a la salut

  • Entrenament esportiu i preparació física

  • Planificació i periodització d'entrenaments esportius personals i readaptació

  • Gestió i organització d'esdeveniments esportius

  • Gestió de ports esportius

  • Direcció i coordinació de clubs i entitats esportives

  • Formació de tècnics esportius

  • Preparació física en esports professionals i d'alt rendiment

  • Recerca i noves tecnologies relacionades amb l'esport 

 

Tot i que la professió està emmarcada en aquests àmbits, cada cop està adquirint major importància en altres sectors, ja que cada vegada hi ha més estudis que remarquen els innombrables beneficis de la pràctica de l'activitat física i és més gran el nombre de persones que realitza algun tipus de pràctica esportiva.

 Aquest fet provoca que s’estigui generant un nou context on el professional en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport adquireix més importància. Per tant, en un futur proper es requerirà un major nombre de professionals.