Pràcticum

El pla d'estudis del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) aborda diversos possibles àmbits de desenvolupament professional del graduat, recollits en el llibre blanc del grau de CAFE de l’ANECA en cinc punts: docència i educació, oci i recreació, gestió esportiva i d'instal·lacions, rendiment esportiu i entrenament i activitat física per a la salut.


L'Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus Mataró-Maresme (ESCST) ofereix la possibilitat d'involucrar a l'estudiant en el context laboral real mitjançant la realització de pràctiques externes en les quals s'apliquen els coneixements i les competències adquirits durant el grau sota la supervisió d'un professional.

Durant les pràctiques, l'alumne/a de CAFE de la ESCST genera la transferència de les matèries bàsiques i transversals a l'àmbit professional, de manera progressiva i guiada tant per tutors del centre (o centres) d'acolliment de pràctiques com per tutors propis de l'ESCST. Aquesta matèria és la que marca la fi del procés acadèmic d'aprenentatge i dóna sortida a la vida professional i al procés d'aprenentatge al llarg de la vida (Long Life Learning).

Segons la memòria del grau, les pràctiques es poden iniciar a partir del segon curs, encara que segons la normativa vigent que regula les pràctiques universitàries (Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol), aquestes han d'oferir-se preferentment en la segona meitat del grau. L'ESCST ha dissenyat el calendari acadèmic del grau de CAFE de manera que l'alumne/a realitzi les pràctiques el quart curs, i preferiblement en el segon i tercer trimestre, amb la finalitat de, en primer lloc, garantir que l'estudiant hagi rebut tots els coneixements i estigui més preparat per afrontar una situació molt similar a l'àmbit laboral, i en segon lloc, facilitar la inserció laboral per la proximitat de l'obtenció del títol de graduat en CAFE.

La matèria de Pràcticum (núm.10) consta de 14 ECTS. Aquests crèdits abasten un total de 420 hores per a l'alumne (30 hores per ECTS), distribuïts en l'etapa de formació (ECTS), l'etapa de desenvolupament (11 ECTS) i l'elaboració de la memòria final de pràctiques (2 ECTS).
 

Objectiu de les pràctiques

 

  • Contribuir a la formació dels estudiants mitjançant la integració dels coneixements i les competències adquirides en el grau amb l'exercici d'una professió de l'àmbit del grau de CAFE.

  • Proporcionar una metodologia de treball adequada a la realitat professional i afavorir el desenvolupament de competències personals, interpersonals i participatives.

  • Conèixer i familiaritzar-se amb l'entorn i el funcionament de les empreses i entitats de l'àmbit professional i laboral de l'activitat física i l'esport.

  • Oferir una experiència pràctica que faciliti a l'estudiant la inserció al món laboral.

  • Involucrar a l'estudiant en els aspectes ètics i deontològics de la pràctica professional.


Per consultar la normativa del Pràcticum podeu anar a l'apartat Normativa Acadèmica de l'ESCST clicant aquí.

 

Dra. Alba Pardo Fernàndez
Gestora del Pràcticum de CAFE

 

 

Si voleu informació sobre les Institucions i Centres de pràctiques amb conveni amb l'Escola Superior de Ciències de la Salut ho podeu fer al següent enllaç: 
 

INSTITUCIONS I CENTRES DE PRÀCTIQUES AMB CONVENI AMB L'ESCST