• Nom: Doble titulació Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Durada: 5 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 316 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 50
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 5,232 (curs 18/19)

Per qué estudiar aquesta doble titulació?

 • 1
  Dos títols oficials

  Obtens dues titulacions de grau en 5 anys

 • 2
  Internacionalització

  Intercanvis amb universitats de tot el món, 24 crèdits en assignatures impartides en anglès i 18 crèdits obligatoris d'idiomes (anglès, francès, alemany o rus).

 • 3
  Enfocament de la direcció i la gestió als productes turístics i de benestar

  Creació d'esdeveniments, turisme de creuers, d'esports, de shopping, d'aventura i de negocis.

 • 4
  Pràctiques professionals

  Professionals del sector turístic més competitius en el mercat laboral i 500 hores de pràctiques formatives obligatòries.

 • 5
  Consell assessor

  Disposem d'un Consell Assessor de professionals del sector que de manera continuada aporten idees, suggeriments, faciliten pràctiques o beques i s'involucren en la inserció dels graduats i graduades.

 • 6
  Portafoli

  Portafoli d'identitat digital propi.

 • 7
  Innolab

  Laboratori de creativitat i innovació

 

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable per a l’accés a aquest doble grau que l'estudiant tingui les habilitats següents:

 • Habilitats de les llengües pròpies i capacitat de redacció i expressió
 • Tenir un determinat nivell en almenys una llengua estrangera
 • Capacitat per a les relacions personals
 • Interès per l'entorn i sensibilitat pel medi ambient

Sessions d'acollida

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.