Dates: del 25 d'octubre de 2019 fins a l'11 de juliol de 2020. Consulta el calendari
Durada: 60 ECTS/600 hores 
Dies i horari: un cap de setmana al mes (divendres de 15 a 21h i dissabte al mes de 9 a 14h y de 15 a 19h)
Metodologia: semipresencial 
Orientació: professional i de recerca
Idiomes: català, castellà i anglès 
Preu: 4.500€ + 200€ de taxes

De cara a la Borsa d'Ensenyament, la realització del Màster permet obtenir el màxim de punts per formació continuada (10 punts).

Preinscripció oberta

Matrícula: del 7 al 18 d’octubre de 2019

Informació i assessorament tècnic:  

Dr. Manuel Vicente Garnacho Castaño (mgarnacho@tecnocampus.cat)
Dra. Noemí Serra Paya (nserra@tecnocampus.cat
Coordinadors Acadèmics del Màster

Sol·licitud d’informació i inscripcions:  
Formació Permanent 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 70219 59

Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Presentació 

Cada vegada són més el nombre de persones de totes les edats que van prenent consciència de la importància de crear en la seva vida quotidiana, hàbits relacionats amb la pràctica d'activitat física i esportiva com a mitjà per aconseguir un benestar físic i mental. D'altra banda, els esportistes a tots els nivells i, especialment, els entrenadors saben de la importància de pautar estímuls d'entrenament i mètodes de recuperació adequats, per prevenir les lesions i garantir una vida esportiva més perllongada i saludable.

Sobre aquest tema, la dimensió del concepte “salut” s'expandeix en diverses direccions:

 • La salut i, en concret, intentar estar sa està de moda. La societat moderna té coneixement dels beneficis que reporta la pràctica físic-esportiva (salut física i mental, oci, temps lliure, gaudi, etc.). És un aspecte que s'ha d'aprofitar per institucionalitzar el “exercici físic” com a part fonamental de l'evolució de l'ésser humà.
 • La salut s’ha de preservar en tots aquells esportistes d'elit, els federats, els populars i tot aquell practicant habitual d'activitats esportives que estan exposats a riscos de lesió o malalties, i desitgen desenvolupar una pràctica esportiva que perduri en el temps.
 • La readaptació a l'esport i/o exercici físic en persones que pateixen alguna lesió està en auge i és una pràctica necessària per garantir una adequada i ràpida inserció dels esportistes i de les persones que realitzen exercici a la pràctica esportiva i a les activitats de la vida diària.

És per això, que es requereixen professionals capacitats amb una formació específica vinculada a l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física.

L'Entrenador Personal com a professional en l'àmbit del fitness i de l'entrenament esportiu ha aconseguit un status rellevant en les activitats físic-esportives.

Per la seva banda, la figura del Re-adaptador Funcional a l'esforç físic-esportiu en persones i/o esportistes que han patit o sofreixen algun tipus de lesió o patologia, és necessària per satisfer la manca actual de professionals ben formats en aquest sector.

El binomi Entrenador Personal-Readaptador ha de ser una figura rellevant amb les competències professionals necessàries per planificar i pautar adequats mètodes d'entrenament, a la vegada que prevenir possibles lesions derivades de la pràctica d'activitats físiques i esportives, i a més, ser capaç d'utilitzar mitjans i mètodes de readaptació funcional a l'esforç físic-esportiu, en cas que aquests practicants o esportistes haguessin patit una lesió i/o malaltia.

Per això, el Màster en “Entrenament Personal i Readaptació Físic-Esportiva” pretén formar a professionals amb les competències específiques necessàries des de dos àmbits del coneixement, les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i la Fisioteràpia, que guarden molta relació entre si, però presenten unes directrius acadèmiques i professionals diferents.

Amb la inclusió en l'àmbit acadèmic universitari del Doble Grau en Fisioteràpia + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, es garanteix als futurs Graduats, una formació de Màster concorda amb les exigències professionals que es trobaran al mercat laboral, relacionades amb la preparació física a tots els nivells (activitat física i salut, malalties o patologies comunes, i l'alt rendiment), la prevenció de malalties mitjançant la pràctica regular d'activitats físiques, i la readaptació a l'exercici físic en cas de patir algun tipus de lesió i/o patologia.

A qui va adreçat 

 • Llicenciats i graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, que estiguin interessats en adquirir els coneixements i les habilitats especifiques relacionades amb l’entrenament personal i la readaptació a l’exercici físic.  

Sortides professionals 

En finalitzar els estudis del Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva, el perfil laboral dels alumnes és el d'un professional amb els coneixements acadèmics i científics adequats per programar, planificar, perioditzar, investigar i optimitzar el procés d'entrenament i de readaptació fisicoesportiva aplicada de forma individualitzada, adaptant-lo en funció de les necessitats dels usuaris, que poden ser persones de diferent sexe, edat i nivell de pràctica fisicoesportiva (sedentaris, alt rendiment, persones amb alguna malaltia o patologia associada, discapacitats).

Aquesta formació no habilita per a l'exercici de les professions de l'esport regulades.Tot i això, les sortides professionals dels futurs titulats, derivades de l'especialització en entrenament personal i la readaptació a l'esforç fisicoesportiu, els capaciten en els següents àmbits d'actuació:

 • Entrenador personal  
 • Preparador físic 
 • Readaptador a l'esforç fisicoesportiu

En l'àmbit de:

 • Salut
 • Rendiment esportiu
 • Discapacitats físiques o psíquiques
 • Lesions o patologies associades

Treballant amb tot tipus de persones i esportistes:

 • Persones sedentàries de qualsevol edat i sexe
 • Esportistes d'alt rendiment i amateurs en esports individuals i col·lectius
 • Discapacitats

Poblacions especials:

 • Malalties osteoarticulars
 • Malalties cardiovasculars
 • Malalties metabòliques
 • Malalties respiratòries
 • Embarassades
 • Tercera edat

En diversos:

 • Centres de Fitness i Wellness
 • Centres d'Alt Rendiment
 • Equips esportius
 • Clubs i Federacions esportives
 • Centres de Gerontogimnàstica
 • Hospitals

 

Organitzat per: