Presentació

Nom: Màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva

Càrrega lectiva: 60 ECTS / 600 hores

Modalitat: Semipresencial

Horari: Dos caps de setmana al mes (divendres de 15 a 21 h i dissabte de 9 a 14 h i de 15 a 19 h)

Titulació: Màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva per la Universitat Pompeu Fabra

Altres certificacions: NSCA Certified Personal Training (NSCA-CPT®); Diploma oficial en Suport Vital Bàsic (SVB+DEA); Certificació Internacional en Cineantropometria Nivell 1 ISAK.

Preu: 5.650,20€ + 200€ taxes (preu aproximat pendent d’aprovació per decret de la Generalitat que estableix els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic)

Caràcter: Professional i d’investigació, i dona accés a programes de doctorat

Propera edició: Del 9 d’octubre de 2020 al 30 de juliol de 2021

Idiomes: Català, castellà i anglès

Ho organitza: Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus

TITULACIÓ

 

Aquest màster està verificat com un Màster Universitari Oficial de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Com a professional de l’activitat física i esportiva, ¿estàs preparat per assumir les noves necessitats d’entrenament personal i readaptació fisicoesportiva?

  Cada vegada hi ha més persones de totes les edats que van prenent consciència de la importància de crear en la vida quotidiana hàbits relacionats amb la pràctica de l’activitat física i esportiva com a mitjà per aconseguir un benestar físic i mental. D’altra banda, els esportistes, i especialment els entrenadors, saben que és important pautar estímuls d’entrenament i mètodes de recuperació adequats, per prevenir les lesions i garantir una vida esportiva més prolongada i saludable.

  És per això que es requereixen professionals amb una formació específica vinculada a l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport. L’entrenador personal com a professional en l’àmbit del fitness i de l’entrenament esportiu ha aconseguit un estatus rellevant en les activitats fisicoesportives. Per la seva banda, la figura del “readaptador funcional” a l’esforç fisicoesportiu en persones i/o esportistes que han patit o tenen algun tipus de lesió o patologia és necessària per satisfer la manca actual de professionals formats en aquest sector.

  Llegir més

  El binomi entrenador personal – readaptador ha de ser una figura rellevant amb les competències professionals necessàries per planificar i pautar mètodes d’entrenament adequats, alhora prevenir possibles lesions derivades de la pràctica d’activitats físiques i esportives i, a més, ser capaç d’utilitzar mitjans i mètodes de readaptació funcional a l’esforç fisicoesportiu en cas que aquests practicants o esportistes hagin patit una lesió i/o malaltia.

  Per tot això, el màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva pretén formar professionals amb les competències específiques necessàries des de l’àmbit de coneixement de les ciències de l’activitat física i de l’esport. Amb aquest màster es garanteix als graduatsi llicenciats una formació exigent que sens dubte millorarà les competències pautades per la Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en les quals s’estableix que “els educadors fisicoesportius podran dirigir, supervisar i avaluar la pràctica d’exercici físic, adaptat a les característiques, necessitats i preferències de persones de qualsevol edat amb algun problema de salut, així com a les que tenen diversitat funcional o capacitats diferents, i contribuir així a l’adherència a les prescripcions dels professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l’activitat física i regular”.

A qui va dirigit

 • El màster va dirigit a llicenciats i graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que estiguin interessats a adquirir els coneixements i les habilitats específiques relacionades amb l’entrenament personal i la readaptació fisicoesportiva.

Aquest màster també té un paper fonamental en la formació d’investigadors i/o docents interessats a realitzar el doctorat o incorporar-se a equips d’investigació.

 

Per què cursar aquest màster al TecnoCampus?

Títol Universitari de la UPF
Segell de qualitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la primera universitat de l’Estat en el rànquing U-Multirank.
Experiència
Recull l’experiència i èxit obtinguts en les tres edicions realitzades del màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva com a títol propi de la Universitat Pompeu Fabra.
Orientació professional i rigor acadèmic
Obtindràs coneixements acadèmics i científics per a la programació i periodització d’entrenament i la readaptació fisicoesportiva.
Formació pràctica
El màster inclou 70 hores de pràctiques que et permetran desenvolupar les competències professionals en centres esportius o clubs.
Millora de l’ocupabilitat
Per a la Borsa d’Ensenyament, la realització del màster permet obtenir el màxim de punts per a formació contínua (10 punts).
Semipresencial
Aquest és un màster amb caràcter semipresencial, per tant una part del procés d’ensenyament-aprenentatge es fa de manera presencial a l’aula i l’altra es treballa de manera autònoma, fora de l’aula.
Projecció internacional
El millor treball de Final de Màster tindrà l’oportunitat d’assistir a l’European College of Sport Science (ECSS) i presentar el seu treball de recerca.
Professorat expert
Equip de professorat format per experts en l’àrea de l’entrenament personal i la readaptació fisicoesportiva: graduats en CAFE, biòlegs, metges i fisioterapeutes.
Equipaments de primer nivell
Tenim el Laboratori de Valoració d’Activitat Física, Rendiment i Salut (LARS, la sala polivalent, sales de fisioteràpia i espais a l’Hospital de Mataró.
Publicació d’articles
Cada any es publiquen articles relacionats amb la temàtica del màster a revistes científiques.

Competències

 • Desenvolupar les habilitats i capacitats necessàries per estructurar i planificar entrenaments personals.
 • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per desenvolupar un pla d’entrenament en funció dels objectius específics d’aquest.
 • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per desenvolupar un pla d’entrenament en poblacions especials en col·laboració amb altres professionals del sector (metges, nutricionistes, etc.).
 • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per realitzar una valoració funcional de les persones i esportistes.
 • Desenvolupar les habilitats i capacitats per utilitzar els mitjans i materials adequats en l’entrenament personal i la readaptació fisicoesportiva.
 • Dominar les tècniques i procediments necessaris per a la readaptació a l’esforç de les persones que han patit algun tipus de lesió i/o malaltia.

Sortides professionals

Una vegada finalitzats els estudis de màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva, el perfil laboral del diplomat és el d’un professional amb els coneixements acadèmics i científics adequats per programar, planificar, perioditzar, investigar i optimitzar el procés d’entrenament i de readaptació fisicoesportiva aplicada de manera individualitzada, adaptant-ho en funció de les necessitats dels usuaris, persones de diferent sexe, edat i nivell de pràctica fisicoesportiva (sedentaris, alt rendiment, persones amb algun tipus de malaltia, patologia associada o discapacitat).

Aquesta formació no habilita per a l’exercici de les professions de l’esport regulades. No obstant això, les sortides dels futurs titulats, derivades de l’especialització en entrenament personal i la readaptació a l’esforç fisicoesportiu, els capaciten en els següents àmbits d’actuació:

 • Entrenador personal
 • Preparador físic
 • Readaptador a l’esforç fisicoesportiu

En els àmbits de:

 • Salut
 • Rendiment esportiu
 • Discapacitats físiques o psíquiques
 • Lesions i/o patologies associades

En espais diversos:

 • Centres de fitness i wellness
 • Centres d’alt rendiment
 • Equips esportius
 • Clubs i federacions esportives
 • Centres de gerontogimnàstica
 • Hospitals

Organització i estructura

El màster està organitzat per l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST), i recull l’experiència de tres edicions realitzades del màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva com a títol propi de la Universitat Pompeu Fabra.

El màster té un total de 60 ECTS i es compon de 37 ECTS de matèries obligatòries, 6 ECTS de matèries optatives, 7 ECTS de pràctiques externes i 10 ECTS de treball de final de màster.

 

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de 50 ECTS per als alumnes que hagin cursat el màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva, títol propi de la Universitat Pompeu Fabra.

Possibilitat de convalidar els 7 ECTS del Pràcticum mitjançant l’acreditació d’experiència professional.

 

 
 

Organitzat per: