Presentació

► View english version

Nom: Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva

Càrrega lectiva: 60 ECTS / 600 hores

Modalitat: Semipresencial*

Horari: Dos caps de setmana al mes (divendres de 14:30 a 21:30h i dissabtes de 8:30h a 14h i de 15 a 19:30h). Calendari.

Titulació: Títol oficial per la Universitat Pompeu Fabra

Altres certificacions: NSCA Certified Personal Training (NSCA-CPT®); Diploma oficial en Suport Vital Bàsic (SVB+DEA); Certificació Internacional en Cineantropometria Nivell 1 ISAK.

Preu: 5.650,20€ + 200€ taxes (preu aproximat pendent d’aprovació per decret de la Generalitat que estableix els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic)

Caràcter: Professional i d’investigació, i dona accés a programes de doctorat

Propera edició: D’octubre de 2021 a juliol de 2022

Idiomes: Castellà (95%) i anglés (5%)

Ho organitza: Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus

*  En cas que la docència presencial dels màsters i postgraus del TecnoCampus quedi afectada per mesures derivades de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 s'establiran mesures, perquè els estudiants que no puguin accedir al TecnoCampus, puguin seguir la docència en modalitat no presencial i/o amb eines de streaming.

TITULACIÓ

 
Màster verificat com Màster Universitari per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Com a professional de l’activitat física i esportiva, ¿estàs preparat per fer front a les noves tendències de l'entrenament personal i readaptació fisicoesportiva?

  Cada vegada hi ha més persones de totes les edats que van prenent consciència de la importància de crear en la vida quotidiana hàbits relacionats amb la pràctica de l’activitat física i esportiva com a mitjà per aconseguir un benestar físic i mental. D’altra banda, els esportistes, i especialment els entrenadors, saben que és important pautar estímuls d’entrenament i mètodes de recuperació adequats, per prevenir les lesions i garantir una vida esportiva més prolongada i saludable.

  És per això que es requereixen professionals amb una formació específica vinculada a l’àmbit de les ciències de l’activitat física i de l’esport. L’entrenador personal com a professional en l’àmbit del fitness i de l’entrenament esportiu ha aconseguit un estatus rellevant en les activitats fisicoesportives. Per la seva banda, la figura del “readaptador funcional” a l’esforç fisicoesportiu en persones i/o esportistes que han patit o tenen algun tipus de lesió o patologia és necessària per satisfer la manca actual de professionals formats en aquest sector.

  Llegir més

  El binomi entrenador personal – readaptador ha de ser una figura rellevant amb les competències professionals necessàries per planificar i pautar mètodes d’entrenament adequats, alhora prevenir possibles lesions derivades de la pràctica d’activitats físiques i esportives i, a més, ser capaç d’utilitzar mitjans i mètodes de readaptació funcional a l’esforç fisicoesportiu en cas que aquests practicants o esportistes hagin patit una lesió i/o malaltia.

  Per tot això, el Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva pretén formar professionals amb les competències específiques necessàries des de l’àmbit de coneixement de les ciències de l’activitat física i de l’esport. Amb aquest màster es garanteix als graduatsi llicenciats una formació exigent que sens dubte millorarà les competències pautades per la Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en les quals s’estableix que “els educadors fisicoesportius podran dirigir, supervisar i avaluar la pràctica d’exercici físic, adaptat a les característiques, necessitats i preferències de persones de qualsevol edat amb algun problema de salut, així com a les que tenen diversitat funcional o capacitats diferents, i contribuir així a l’adherència a les prescripcions dels professionals sanitaris i al manteniment de la pràctica de l’activitat física i regular”.

Organització i estructura

El màster està organitzat per l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST), i recull l’experiència de tres edicions realitzades del màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva com a títol propi de la Universitat Pompeu Fabra.

El màster té un total de 60 ECTS i es compon de 37 ECTS de matèries obligatòries, 6 ECTS de matèries optatives, 7 ECTS de pràctiques externes i 10 ECTS de treball de final de màster.

 

A qui va dirigit

 • El màster va dirigit a llicenciats/des i graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Fisioteràpia, Medicina i Cirurgia, Nutrició, Dietètica i Infermeria...

Aquest màster també té un paper fonamental en la formació d’investigadors i/o docents interessats a realitzar el doctorat o incorporar-se a equips d’investigació.

Per què cursar aquest màster al TecnoCampus?

Títol Universitari de la UPF
Segell de qualitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la primera universitat de l’Estat en el rànquing U-Multirank.
Experiència
Recull l’experiència i èxit obtinguts en les tres edicions realitzades del màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva com a títol propi de la Universitat Pompeu Fabra.
Orientació professional i rigor acadèmic
Obtindràs coneixements acadèmics i científics per a la programació i periodització d’entrenament i la readaptació fisicoesportiva.
Formació pràctica
El màster inclou 70 hores de pràctiques que et permetran desenvolupar les competències professionals en centres esportius o clubs.
Millora de l’ocupabilitat
Per a la Borsa d’Ensenyament, la realització del màster permet obtenir el màxim de punts per a formació contínua (10 punts).
Semipresencial
Aquest és un màster amb caràcter semipresencial, per tant una part del procés d’ensenyament-aprenentatge es fa de manera presencial a l’aula i l’altra es treballa de manera autònoma, fora de l’aula.
Publicació d’articles
Cada any es publiquen articles relacionats amb la temàtica del màster a revistes científiques.
Projecció internacional
El millor treball de Final de Màster tindrà l’oportunitat d’assistir a l’European College of Sport Science (ECSS) i presentar el seu treball de recerca.
Professorat expert
Equip de professorat format per experts en l’àrea de l’entrenament personal i la readaptació fisicoesportiva: Doctors acadèmics en l'àmbit de CAFE, biologia, medicina, fisioteràpia, nutrició i psicologia.
Equipaments de primer nivell
Tenim el Laboratori de Valoració d’Activitat Física, Rendiment i Salut (LARS, la sala polivalent, sales de fisioteràpia i espais a l’Hospital de Mataró.

Si vols accedir a la sessió informativa d'aquest estudi que hem celebrat recentment, fes clic:

 

O si ho prefereixes, descarrega't el fulletó del Màster.

 

Competències

 • Aplicar els principis anatòmics, fisiològics i biomecànics en totes aquelles activitats practicades a l'entorn de l'entrenament personal.
 • Analitzar les necessitats d'activitat física i esportiva concorde a les característiques individuals de les persones i, actuant en conseqüència, planificar, dissenyar i implementar rutines, tècniques i una metodologia d'entrenament individualitzada.
 • Identificar les proves de valoració del fitness cardiorespiratori i muscular en funció de l'edat, gènere i nivell de condició física, i aplicar els mitjans i mètodes necessaris per a una valoració funcional adequada.
 • Examinar els mecanismes i els factors de risc que condicionen la higiene postural, les malalties i les lesions i, en conseqüència, dissenyar un pla d'acció estratègic amb protocols per a la prevenció de lesions i malalties, així com per a la reincorporació progressiva a les activitats quotidianes i esportives.
 • Implementar en un entorn multidisciplinari protocols d'avaluació i control de la readaptació fisicoesportiva en funció de les necessitats individuals de les persones.
 • Identificar les necessitats nutricionals i d’ajudes ergonutricionals de les persones per a, en un equip multidisciplinari, dissenyar rutines d'entrenament concorde a les pautes nutricionals establertes pel professional de la nutrició.
 • Idear estratègies per a la promoció d'hàbits perdurables i autònoms d'activitat física i esportiva saludable en diferents poblacions.
 • Aplicar els coneixements teoricopràctics adquirits i l'evidència científica per al desenvolupament professionalitzador durant les pràctiques externes.
 • Elaborar i defensar un treball de recerca en l'àmbit de l'entrenament personal, la prevenció de lesions i malalties i la readaptació fisicoesportiva.

Sortides professionals

Una vegada finalitzats els estudis de màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva, el perfil laboral del diplomat és el d’un professional amb els coneixements acadèmics i científics adequats per programar, planificar, perioditzar, investigar i optimitzar el procés d’entrenament i de readaptació fisicoesportiva aplicada de manera individualitzada, adaptant-ho en funció de les necessitats dels usuaris, persones de diferent sexe, edat i nivell de pràctica fisicoesportiva (sedentaris, alt rendiment, persones amb algun tipus de malaltia, patologia associada o discapacitat).

Aquesta formació no habilita per a l’exercici de les professions de l’esport regulades. No obstant això, les sortides dels futurs titulats, derivades de l’especialització en entrenament personal i la readaptació a l’esforç fisicoesportiu, els capaciten en els següents àmbits d’actuació:

 • Entrenador personal
 • Preparador físic
 • Readaptador a l’esforç fisicoesportiu

En els àmbits de:

 • Salut
 • Rendiment esportiu
 • Discapacitats físiques o psíquiques
 • Lesions i/o patologies associades

En espais diversos:

 • Centres de fitness i wellness
 • Centres d’alt rendiment
 • Equips esportius
 • Clubs i federacions esportives
 • Centres de gerontogimnàstica
 • Hospitals

Activitats dins el Màster

'Tarda de Salut i Bàsquet' 

Vídeo sobre prevenció i la reintroducció de lesions que es va celebrar al Parc TecnoCampus Mataró-Maresme organitzada per BQSalut, l'àrea de Salut de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), juntament amb TecnoCampus Mataró.

La coordinadora de BQSalut, Sílvia Treviño, juntament amb els ponents d'aquesta jornada, Laura Antoja, Franc Garcia o Jan Segura, són els protagonistes també, en aquest reportatge.

Organitzat per:

 

 


Centres de pràctiques: