• Nom: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Semipresencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 60
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 7,516 (curs 18/19)

El Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus han obtingut l’any 2018 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

 

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.

El Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus Mataró-Maresme (ESCST), respon a l'anàlisi d'una nova proposta territorial emmarcada sota criteris d’excel·lència acadèmica, de recerca i emprenedoria universitària.

El títol de Grau en CAFE a l’ESCST l’atorga la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i és un grau amb nombroses avantatges.

PER què estudiar aquest grau?

 • 1
  El TecnoCampus

  El TecnoCampus pertany a la Xarxa d'Emprenedoria Universitària. La formació de l'alumnat del grau en CAFE es realitza sota una perspectiva constant d’esperit emprenedor, essent un referent en la utilització de les TIC aplicades a la salut i el benestar, i cercant sinergies amb els altres estudis com el Grau en Infermeria, el Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, el doble grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació o la doble titulació en  Fisioteràpia i CAFE.

 • 2
  Semipresencialitat

  Seguint les darreres tendències, el model d'aprenentatge combina sessions presencials amb més de 100 crèdits semipresencials dels 240 ECTS. Aquest fet dona l’oportunitat a l’estudiant de poder gestionar de manera més autònoma el seu temps, creant el marc ideal per compaginar millor els estudis amb la feina o la pràctica esportiva. Fomenta, així mateix, l'ús de les noves tecnologies.

 • 3
  Connexió amb el mercat laboral

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.
  La Borsa de Treball et facilita la integració al món laboral. És un instrument per posar en pràctica el que has après, ja sigui amb un contrate de pràctiques o laboral.
   

 • 4
  Formació de postgrau

  En acabar els estudis, els estudiants tenen la possibilitat de cursar el Màster interuniversitari en Cronicitat i Dependència al mateix centre.

 • 5
  Visió internacional dels estudis

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món. En la nostra aposta per la internacionalització, tenim convenis amb 105 universitats de 34 països perquè puguis viure l'experiència d'estudiar o fer pràctiques a l'estranger.

 • 6
  Instal.lacions esportives

  Les instal·lacions esportives que estan a disposició de l’alumnat del Grau en CAFE de l’ESCST són del màxim nivell prestacional. Totes  estan properes al TecnoCampus Mataró-Maresme, i compten amb la participació tant de l'Ajuntament de Mataró com de tot un seguit d’empreses de titularitat privada. 

 • 7
  Menció Nàutica

  El fet que el El TecnoCampus estigui situat al costat del mar i del port de Mataró fa que totes aquelles activitats relacionades amb la formació universitària i professional en els àmbits dels esport nàutics i les activitats marítimes o subaquàtiques siguin un referent actual reconegut en el territori. Altres ports esportius del Maresme com el Port Balís, el d’Arenys, el de Premià de Mar, o el del Masnou, ratifiquen aquesta aposta decidida i diferenciadora d’excel·lència formativa.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Objectius

Els objectius generals sobre els quals s’orienta el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a l’ESCST, són:

 • Formar professionals especialistes en l’activitat física per a la salut.

 • Formar especialistes en l’entrenament esportiu, tant en la iniciació com en l’alt rendiment.

 • Preparar professionals en les iniciatives privades tant en l’àmbit del wellness, la salut i el benestar de les persones, com en l’àmbit dels esports nàutics i les activitats marítimes i subaquàtiques.

 • Impartir la formació inicial per docents en educació física en el sistema educatiu, amb especial atenció sobre l’educació secundària i el batxillerat.

 • Preparar professionals experts en planificació, organització i gestió esportiva, en l’àmbit de l’oci, el turisme i el temps de lleure i l’espectacle esportiu, tant en institucions públiques com privades.

 

Competències

Les competències genèriques sobre les quals s’orienta el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a l’ESCST, són:

 • El compromís ètic vers la tasca professional.
 • Les habilitats en les relacions interpersonals.
 • La motivació per la qualitat.
 • La capacitat d’organització i planificació.
 • La iniciativa i l’esperit emprenedor.
 • La sensibilitat cap a temes mediambientals.
 • El criteri en la presa de decisions.
 • El lideratge de les persones i els projectes.
 • L’eficiència en la comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
 • L’eficàcia en la resolució de problemes.
 • La capacitat d’adaptació a noves situacions.

 

Perfil d'ingrès

El Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) va dirigit a estudiants interessats en l’exercici de la docència de l’activitat física i l’esport, en l’entrenament i rendiment esportiu, la gestió i planificació d’activitats esportives, el desenvolupament i elaboració d’activitats d’oci i recreatives en el temps de lleure i en activitats nàutiques.

L’estudiant haurà de tenir:

 • Coneixements bàsics de biologia, física, matemàtiques, ciències naturals, geografia, psicologia i sociologia.
 • Condició física que permeti la pràctica de l'activitat física i esportiva de manera regular i amb certa intensitat, i un domini provat del medi aquàtic.
 • Predisposició a la interdisciplinarietat, l'autonomia, la sensibilitat social i mediambiental i la voluntat de conèixer, d'aplicar i de transmetre valors positius de l'organització i la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • Coneixements de les noves tecnologies i d’idiomes
 • Interès constant i creixent cap a l’àrea de l’activitat física i l’esport

S’accedeix al Grau en ciències de l’Activitat Física i l’Esport des de totes les modalitats de Batxillerat i des de Cicles Formatius de Grau Superior. Tots els aspirants hauran de passar unes Proves d’Aptitud Personal (PAP)sobre les quals s’orienta el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a l’ESCST, són: