Per què estudiar Logística?


La logística, entesa com una activitat transversal que forma part de la majoria dels sectors econòmics, es considera com un factor estratègic per a la competitivitat actual i futura de les empreses, amb una capacitat de generació superior al 10% del PIB europeu. La desaparició progressiva de les barreres comercials i l’ús intensiu de les noves tecnologies estan donant lloc a canvis importants en les operacions relacionades i les necessitats professionals vinculades, des dels sistemes de compres i aprovisionament fins a la manipulació i transport de mercaderies. En l’actualitat, més del 90% del comerç internacional es realitza per via marítima. Només a Europa es mouen cada any 3.500 milions de tones de càrrega i 350 milions de passatgers.

Catalunya disposa d’uns recursos marítims de gran rellevància, des del punt de vista comercial i turístic, que se situen en posicions capdavanteres pel que fa a la generació d’ocupació, volum d’activitat i capacitat d’innovació. Aquesta posició, incrementada en els darrers anys per les ampliacions del ports de Barcelona i Tarragona i per l’aposta pel transport ferroviari i intermodal, ha permès la consolidació de Catalunya com a nus logístic del sud d’Europa per a grans empreses multinacionals i de Barcelona com a centre de referència mundial pels creuers i serveis marítims. El bon funcionament de la comunitat portuària, associada als principals ports comercials, i als 52 ports esportius i turístics catalans, implica la necessitat de professionals ben formats, en un entorn en què existeixen oportunitats reals d’ocupació.

Aquest grau nou, únic a Catalunya, constitueix una oportunitat interessant tant pels futurs professionals com per a les empreses del sector, en un entorn en què cada cop més es demanda personal més qualificat. Aquest títol respon a les exigències del sector empresarial, i inclou, entre altres, matèries relacionades amb el comerç global, la gestió de ports, l’operativa duanera, el dret marítim i normatives relacionades, la direcció d’activitats logístiques i la gestió d’empreses nàutiques, entre altres, marcades per una visió internacional i professional.


Sortides professionals

Sector de la Logística

Entre les múltiples possibilitats d'ocupació i desenvolupament professional directament relacionades amb els continguts teòrics i pràctics que els estudiants hauran après amb les matèries de Logística, destaquen :

• Empreses i organitzacions que tenen com a principal activitat econòmica la logística , o bé que presten serveis logístics : Plataformes logístiques, transport o distribució de viatgers o mercaderies en les diferents modalitats de transport.

• Empreses de qualsevol sector que tinguin les seves pròpies àrees de logística , transport o distribució i en què hi ha una incidència destacada en la gestió i en l'estructura dels costos . Alguns dels principals llocs que els professionals exerceixen en aquestes empreses són : responsable de logística , responsable de supply chain , responsable de plataforma de distribució, responsable d'explotació o cap de trànsit, responsable del departament logístic i transport, responsable de aprovisionament, director de transport, responsable de gestió d'estocs, responsable de duanes, responsable d'administració de vendes ( Customer Service), responsable de recepció / preparació / expedició, responsable de magatzem, cap de projectes de logística, inspector de transports , etc .

• Empreses productores o de serveis de qualsevol sectors econòmics que necessitin o desitgin realitzar millores significatives en la seva productivitat i en la seva competitivitat, optimitzant la planificació, programació, gestió i control de les seves àrees de logística, transport o distribució 

• Empreses assessores que desenvolupin serveis d'assessoria referits a la logística , el transport i la distribució, amb independència que aquestes assessories siguin de naturalesa estratègica, tàctica o operativa.

• Empreses auxiliars del transport: agències de viatge, agències de transport, transitaris i magatzemistes / distribuïdores .

Sector de Negocis Marítims

El ventall d'empreses susceptibles d'emprar a experts en negoci marítim és molt versàtil i comprèn , entre d'altres: 

• Departaments d'exportació dedicats al comerç internacional, agents i representants de duanes, empreses de transport multimodal, empreses estibadores en ports, empreses transitàries i operadors logístics, despatxos d'advocats, agents consignataris de vaixells, agències de transport marítim de línia regular, departaments de noliejaments d'empreses navilieres o autoritats portuàries, entre d'altres, així com algunes directament relacionades amb el rerepaís relacionat amb els ports. Entre les múltiples funcions que poden desenvolupar són l'assessorament en contractes de transport marítim de mercaderies i passatgers, la realització de contractes d'ús de vaixell, la representació davant empreses d'assegurances, la coordinació de diferents mitjans de transport, el control de la logística marítima portuària, les accions relacionades amb el comerç internacional, l'administració marítima portuària o al desenvolupament comercial, a més de les relacionades amb la logística i el transport en el vessant multimodal.

• Empreses relacionades amb el món del mar, des de la nàutica esportiva o el turisme nàutic fins a la construcció, reparació i manteniment de vaixells.

• Empreses de creuers (s'espera un important augment de la demanda de professionals vinculats al món dels creuers , amb una estimació de la UE sobre 100.000 professionals de tots els àmbits , embarcats i no embarcats)

Un grau directament vinculat al món empresarial 

Col.laborem amb més de 100 empreses i institucions relevants del sector.

Algunes empreses i institucions que hi dónen suport

 

  
  
  
  

 

Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pel Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.