Pla d'estudis (325.26 KB)
Descarregar

PLA D'ESTUDIS

Distribució per cursos del nombre de crèdits  ETCS en funció de la tipologia d'assignatura

 

Guies docents per cursos i trimestres

FONAMENTS DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MATEMÀTIQUES APLICADES A LA LOGÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÈTODES QUANTITATIUS APLICATS A LA LOGÍSTICA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRESA I NEGOCIS MARÍTIMS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ENTORN ECONÒMIC I SOCIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ NAVILIERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA NAVILIERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ECONOMIA MARÍTIMA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORT AERI I GESTIÓ AEROPORTUÀRIA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORT TERRESTRE I INTERMODALITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORT I MOBILITAT SOSTENIBLE (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET MARÍTIM (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PORTS ESPORTIUS (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA SECTORIAL AUTOMOCIÓ (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA INVERSA I DEL SECTOR TÈXTIL (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LOGÍSTICA DEL SECTOR QUÍMIC I FARMACÈUTIC (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SEMINARI INTERNACIONAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Descarrega't el llistat de les assignatures Optatives ofertades per al curs 2020/210. En el document pots consultar el codi per la matrícula i una breu descripció del temari.

Noves tendències d'administració empresarial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 1- Logística
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110037) Temes Actuals en Logística i Transport (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110038) Logística del Sector Químic i Farmacèutic (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110039) Logística Sectorial Tèxtil-Retail (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110040) Logística sectorial i Automoció (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 2- Negocis Marítims (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110041) Nàutica d'Esbarjo i Esports Nàutics i Aquàtics (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110042) Xarxes Ferroviàries i Transport per Ferrocarril (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1056) Globalització i Crisi Actual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1116) Introducció al SAP (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1143) Consolidació d'Estats Comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
( 1149) Disseny d'Enquestes i Tècniques Aplicades a la Investigació Comercial ( 5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1115) Business Analytics in e-business (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1152) Creació d'Aplicacions per a Mòbils (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (i doble Grau)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5021) Distribució, Logística i Relació amb els Canals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5023) Estratègies de Publicitat i Promoció (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5009) Gestió de Plataformes Digitals (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5022) Màrqueting en Buscadors i Publicitat en Xarxes Socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5041) Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Turisme i Gestió del Lleure (i doble Grau)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6026) Turisme i Transport (anglès) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6028) Organització de Grans Esdeveniments (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
( 6025) Planificació Turística) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6098) Gestió i Direcció de Ports Esportius (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre