• Nom: Grau en Logística i Negocis Marítims
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 40
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 5,000 (curs 19/20)

El Grau en Logística i Negocis Marítims de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2014 la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). La verificació és la valoració favorable del pla d'estudis per part de les agències avaluadores oficials.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

Presentació

Grau únic a Catalunya especialitzat en Negocis Marítims, constitueix una oportunitat tant per als futurs professionals com per a les empreses. Aquest grau respon a les exigències d’un sector clarament en creixement, i inclou, entre altres, matèries relacionades amb el comerç global, la gestió de ports, l’operativa duanera, el dret marítim i normatives relacionades, la direcció d’activitats logístiques i la gestió d’empreses nàutiques, entre altres, marcades per una visió internacional i professional.

 

Els estudiants realitzen estades internacionals, com per exemple a Itàlia, on durant el viatge de quatre dies fins a Civitavecchia (Roma) van poder conèixer com es procedeix en una operació completa de transport marítim i van dur a terme un cas pràctic per donar resposta a una hipotètica proposta comercial d’un client.

L’activitat s’emmarca dins del curs Motorways Of the Sea Training (MOST) que realitzen els estudiants amb l’Escola Europea Intermodal Transport i que comença al Port de Barcelona

per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  El 20% de la carrera s’imparteix en anglès

  La logística és un sector altament internacionalitzat en el qual el coneixement d’idiomes és imprescindible.

 • 3
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector.

 • 4
  100% d'Inserció Laboral de la Primera Promoció d'Estudiants Graduats
 • 5
  Grau únic a Catalunya especialitzat en negocis marítims

  Més del 90% del comerç internacional es realitza per via marítima.

 • 6
  Docents del món empresarial

  El grau té docents professionals de l’àmbit de la logística referents en el sector a escala internacional.

 • 7
  Business Lab

  Laboratoris de creativitat i innovació que permeten el treball en grup i afavoreixen una actitud creativa i emprenedora.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés recomanat

Es requeriran els coneixements que s’hagin acreditat mitjançant les vies d’accés oficials, però a més és recomanable per a l’accés al Grau en Logística i Negocis Marítims que l’estudiant disposi de les habitats següents:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Interès a viatjar, conèixer cultures i desenvolupar-se en un món global
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat
 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.
 • Experiència en comunicació en línia
 • Saber escoltar, saber respondre
 • Coneixement i respecte a les minories socials

Competències bàsiques i generals

 • Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els assumptes a resoldre
 • Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa per assumir responsabilitats en la presa de decisions
 • Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica
 • Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses
 • Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment, les idees, projectes, normes i decisions manejant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles

Competències específiques

 • Establir projectes de negoci marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant per a això idees innovadores i creatives.
 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluïda en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita a l'entorn de la logística i els negocis marítims.
 • Mostra coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte en qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques.
 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística.
 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió duanera i el comerç internacional per poder gestionar i/o contractar el transport.
 • Evidenciar coneixements sobre l'estructura, organització i gestió de ports -esportius i d'última generació- on conviuen el tràfic de persones i mercaderies, l'oci nàutic, la pesca i el turisme, posant l'accent en els creuers.
 • Mostrar coneixements sobre el vaixell i la seva contractació per a la seva utilització com a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
 • Interpretar l'estat econòmic, financer i comptable d'una empresa o unitat de negoci per a prendre les mesures adequades en la seva gestió.
 • Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic dels mercats.
 • Seleccionar i utilitzar instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques.

Sessions d'acollida 

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.