• Nom: Grau en Logística i Negocis Marítims
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 40
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 5,000 (curs 20/21)

El Grau en Logística i Negocis Marítims de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2021 l'acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L'acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. 

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

Presentació

Grau únic a Catalunya especialitzat en Negocis Marítims, constitueix una oportunitat tant per als futurs professionals com per a les empreses. Aquest grau respon a les exigències d’un sector clarament en creixement, i inclou, entre altres, matèries relacionades amb el comerç global, la gestió de ports, l’operativa duanera, el dret marítim i normatives relacionades, la direcció d’activitats logístiques i la gestió d’empreses nàutiques, entre altres, marcades per una visió internacional i professional.

 

Els estudiants realitzen estades internacionals, com per exemple a Itàlia, on durant el viatge de quatre dies fins a Civitavecchia (Roma) van poder conèixer com es procedeix en una operació completa de transport marítim i van dur a terme un cas pràctic per donar resposta a una hipotètica proposta comercial d’un client.

L’activitat s’emmarca dins del curs Motorways Of the Sea Training (MOST) que realitzen els estudiants amb l’Escola Europea Intermodal Transport i que comença al Port de Barcelona

per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  El 20% de la carrera s’imparteix en anglès

  La logística és un sector altament internacionalitzat en el qual el coneixement d’idiomes és imprescindible.

 • 3
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector.

 • 4
  100% d'Inserció Laboral de la Primera Promoció d'Estudiants Graduats
 • 5
  Grau únic a Catalunya especialitzat en negocis marítims

  Més del 90% del comerç internacional es realitza per via marítima.

 • 6
  Docents del món empresarial

  El grau té docents professionals de l’àmbit de la logística referents en el sector a escala internacional.

 • 7
  Business Lab

  Laboratoris de creativitat i innovació que permeten el treball en grup i afavoreixen una actitud creativa i emprenedora.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés recomanat

Es requeriran els coneixements que s’hagin acreditat mitjançant les vies d’accés oficials, però a més és recomanable per a l’accés al Grau en Logística i Negocis Marítims que l’estudiant disposi de les habitats següents:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Interès a viatjar, conèixer cultures i desenvolupar-se en un món global
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat
 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.
 • Experiència en comunicació en línia
 • Saber escoltar, saber respondre
 • Coneixement i respecte a les minories socials

Competències bàsiques i generals

 • Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per aplicar-les en els assumptes a resoldre
 • Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa per assumir responsabilitats en la presa de decisions
 • Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica
 • Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i planificació apreses
 • Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment, les idees, projectes, normes i decisions manejant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles

Competències específiques

 • Establir projectes de negoci marítims i de l'àmbit de la logística que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, adoptant per a això idees innovadores i creatives.
 • Demostrar capacitat per comunicar de manera fluïda en llengua espanyola, catalana i anglesa de forma oral i escrita a l'entorn de la logística i els negocis marítims.
 • Mostra coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte en qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques.
 • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística.
 • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió duanera i el comerç internacional per poder gestionar i/o contractar el transport.
 • Evidenciar coneixements sobre l'estructura, organització i gestió de ports -esportius i d'última generació- on conviuen el tràfic de persones i mercaderies, l'oci nàutic, la pesca i el turisme, posant l'accent en els creuers.
 • Mostrar coneixements sobre el vaixell i la seva contractació per a la seva utilització com a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
 • Interpretar l'estat econòmic, financer i comptable d'una empresa o unitat de negoci per a prendre les mesures adequades en la seva gestió.
 • Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic dels mercats.
 • Seleccionar i utilitzar instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques.

Sessions d'acollida 

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.