OBJECTIUS

L’objectiu del programa és desenvolupar en els joves la competència emprenedora. Tal i com recull la Fundació Princesa de Girona en el seu pla d’actuació “aprendre a emprendre”, s’ha dividit aquesta competència en quatre indicadors:

 • AUTONOMIA PERSONAL

  Desenvolupar l’autoestima i la confiança bàsica.

  Potenciar la motivació d’objectius assolits i l’esperit de superació. Ser responsable i assumir les conseqüències de les seves pròpies accions.

  Gestionar de manera eficaç el treball. Prendre decisions i resoldre problemes.

 • LIDERATGE

  Manejar les habilitats de comunicació i negociació.

  Promoure i dirigir el treball en equip. Assumir riscos.

  Mostrar energia i entusiasme.

  Influir positivament en els altres i generar implicació.

 • INNOVACIÓ

  Iniciar accions noves a partir de coneixements previs.

  Ser creatiu en idees, processos i accions.

  Generar canvi i obrir perspectives.

  Planificar i dur a terme projectes. Treballar la visió de futur.

 • HABILITATS EMPRESARIALS

  Definir l’objectiu de negoci i l’estratègia competitiva.

  Gestionar els aspectes econòmics-financers i els RRHH.

  Desenvolupar els processos vinculats a l’activitat.

  Utilitzar les estratègies de màrqueting i comunicació empresarial.

  Actuar amb responsabilitat social i sentit “ètic”.

El resultat final avaluable del programa serà que tots els EXPLORERS estiguin preparats per crear un pla d’empresa realista de la seva idea i siguin capaços de comunicar-lo davant d’un jurat d’experts (pitch).

METODOLOGIA DE TREBALL

El desenvolupament dels projectes tecnològics innovadors compta amb tres plànols en els que s’ha de treballar de forma simultània: les persones, les idees i l’empresa en les tres fases de la posada en marxa d’un projecte: concepte, negoci i creixement, les quals s’aniran treballant en el temps. D’aquest model de desenvolupament de projectes emprenedors, deriva el pla formatiu que s’estructura en les següents unitats d’aprenentatge desenvolupades posteriorment en sessions.

Vols més informació?

CONTACTA'NS!