INFORMACIÓ D'INTERÈS

 

1. AJUTS I SUBVENCIONS

Si vols estar al dia de les convocatòries d’ajuts i subvencions que es van publicant per a persones emprenedores i PIMES, pots trobar informació en els següents enllaços:

FINEMPRESA: Portal de finançament per a empreses i emprenedors

FISUB: Base de dades d'ajuts i subvencions

 

2. CAPITALITZACIÓ DE L'ATUR

La capitalització o pagament únic de la prestació d’atur facilita la posada en marxa d’iniciatives emprenedores i d’autoocupació.

 

Els requisits per poder sol·licitar:

Persones que estiguin rebent la prestació per desocupació (amb més de tres mesos pendents de cobrament).

Segons l'activitat que es preveu realitzar:

 • Com a treballador autònom o soci d'una entitat mercantil (ex.: S.L.).
 • Com a soci treballador o de treball en una cooperativa o societat laboral.

Si vols conèixer els tipus de bonificacions i totes les característiques per capitalitzar l'atur, pots accedir al Servei d'Ocupació de Catalunya. Capitalització.

 

3. BONIFICACIONS A LA COTITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Requisits per sol·licitar i tipus de bonificacions

 • Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys:

 • Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 30 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 6 mesos (tarifa plana: 50€).

 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 6 mesos.

 • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.

 • Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 18 mesos:

 • 80 % de reducció de la quota mínima durant 6 mesos (tarifa plana: 50€).

 • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 6 mesos.

 • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més.

 • Compatibilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi

 • Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com  autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

 

Més informació: tipus de Bonificacions de quotes d’autònoms.