L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) va començar la seva trajectòria el curs 2010-2011. Com a centre adscrit a una universitat d’excel·lència, la Universitat Pompeu Fabra, l’ESCST s’ha anat consolidant en el territori com un centre universitari de referència en la formació en salut.

Actualment, a l’ESCST s’imparteixen 3 Graus i un Màster Interuniversitari. Al juny del 2014, es van graduar els primers 72 infermers i infermeres del TecnoCampus; una gran satisfacció per un equip docent implicat i que treballa per donar una formació de qualitat als seus estudiants.  El Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) amb Menció Nàutica i en modalitat semipresencial ofereix als estudiants una titulació singular única al territori català i permet a l’ESCST treballar l’activitat física i l’esport com element indispensables pel manteniment de la salut de les persones. A més, la identitat del TecnoCampus com a parc tecnològic i empresarial ens facilita incorporar competències transversals als nostres Graus vinculades a l’emprenedoria i la gestió de l’esport i la salut.


En formació postgraduada, l’ESCST ofereix als nostres titulats i també als professionals de la salut diferents Diplomes de Màster i Postgrau i el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment (MAICE). Un màster universitari que proporciona una formació d’excel·lència a professionals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre patologia crònica o que tinguin la necessitat d’enfrontar-se als nous reptes que requereix l’atenció integrada al pacient i als seus familiars.


L’ESCST compta amb unes instal·lacions privilegiades situades al costat del mar i dins del Parc Científic del TecnoCampus Mataró-Maresme. 

Per impartir el seus Graus, l’ESCST compta amb el Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) que té com a objectiu facilitar i promoure el desenvolupament i la formació dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. EL CSIS disposa de cinc Laboratoris de Simulació dotats amb equipament de darrera generació i dissenyats amb el màxim de realisme on s’utilitza la simulació com a metodologia indispensable per desenvolupar i adquirir competències.

Amb el compromís d’oferir una docència de qualitat, a l’ESCST es treballa en grups reduïts on l’alumnat participa activament del seu procés d’aprenentatge. Les metodologies proposades fan possible una avaluació continuada i un seguiment molt proper de l’alumnat per part del professorat. A més, cada alumne/a disposa durant tots els anys de la seva vida universitària d’un/a tutor/a que l’assessorarà en tots aquells temes que siguin del seu interès.

Tots plegats, professorat i personal d’administració i serveis, estan al servei de l’alumnat i vetllen per oferir una formació universitària d’excel·lència, potenciar la internacionalització i la mobilitat interuniversitària amb l’objectiu de capacitar-los en l’exercici de la seva professió i afavorir la seva inserció laboral. 

En l’àmbit de la recerca, l’ESCST té projectes actius a les àrees de l’envelliment, la cronicitat, l‘activitat física i la salut, les demències, el càncer i la innovació en salut i hi participa a diferents projectes multidisciplinars i grups de recerca consolidats.

El TecnoCampus Mataró-Maresme, en la seva línia de treballar per ser un vincle d’unió entre la universitat i l’empresa i com a Parc Científic i d’innovació té convenis amb les principals institucions sanitàries de l’entorn, centres d’esports i ports marítims, on l’alumnat de l’ESCST farà pràctiques i serà tutoritzat per professionals qualificats.

Som conscients de la nostra responsabilitat en formar futurs/es professionals de la salut i l’esport i amb aquesta missió treballem amb compromís i il·lusió.

Desitgem que el nostre alumnat formi part d’aquest projecte TecnoCampus.


Dra. Esther Cabrera
Directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut
 

Perfil d'ingrés 

Els futurs estudiants han de ser capaços d'establir relacions interpersonals de manera contínua amb l'individu, la família i la comunitat. Ha de valorar també que posseeixin habilitats de comunicació, mentre que la comunicació es configura com un instrument en l'exercici professional. Així mateix, haurà de posseir la disposició per treballar en equip com a eina fonamental per a la relació amb els diferents professionals que configuren l'equip de salut que ha de donar resposta a les necessitats de la persona, família i comunitat.


El futur estudiant ha de tenir curiositat per apropar-se a dominis desconeguts i indagar en ells de manera que li possibilitin per adquirir habilitats que, en el futur, li han de permetre proporcionar cures infermeres de qualitat.

Com a professió de servei, el perfil d'estudiant inclourà valors i actituds de servei a persones, famílies i comunitat. De la mateixa manera, s'espera d'ells un marcat interès per l'estudi permanent en tant que s'haurà de basar en l'evidència, la construcció del coneixement infermer.

Finalment, el futur estudiant ha de manifestar una actitud humanista pel que fa als valors de l'ésser humà i de la societat que ha de portar, ja des de l'inici de la seva formació, a considerar que la persona és un ésser únic, singular i irrepetible, valorant-la com a membre de grups, familiar i social, i que prendrà les seves pròpies decisions segons els seus interessos personals i les interaccions establertes amb els altres.