Sortides professionals

Els principals sortides professionals a les que et podràs dedicar són les següents:

Tasques pròpies de totes les àrees funcionals de l'empresa: en llocs de gerència i estratègia, administració, distribució, jurídica, fiscal i tributària, comptabilitat interna i externa, gestió financera, comercial i de màrqueting, proveïdors i cartera de clients, importació i exportació, tecnologia i operacions i recursos humans.

Promoció i gestió: start-ups, nous models de negoci, noves línies de negoci, noves divisions o spin-off en empreses existents -intraemprenedoria-, gestió de departaments de I+D o innovació en organitzacions públiques o privades, gestió d'equips innovadors.

Assessoria i consultoria: auditorias comptable i fiscal, gestoria administrativa, banca, entitats financeres i d'assegurances, administracions públiques.