Sortides professionals

Entre els diferents àmbits professionals, les àrees en les quals poden desenvolupar la seva tasca són fonamentalment les següents:

 • Àrees funcionals de l'empresa: gerència, projecció i estratègia, administració, producció, distribució, jurídica, fiscal i tributària, comptabilitat interna i externa, gestió financera, comercial i de màrqueting, proveïdors i cartera de clients, importació i exportació, tecnologia i operacions, recursos humans
 • Assessoria
 • Consultoria
 • Auditories comptable i fiscal
 • Gestoria administrativa
 • Banca, entitats financeres i d'assegurances
 • Administracions Públiques
 • Promotor de nous negocis
 • Gestor de la innovació i el canvi
 • Líder en gestió d'equips innovadors
 • Gestor de departaments d'I+D o innovació
 • Dinamitzador de la innovació en organitzacions públiques o privades
 • Responsable de noves línies de negoci, noves divisions o spin-off en empreses existents
 • Promotor de creació de noves empreses