• Nom: Grau en Fisioteràpia
 • Temps: 4 anys
 • Càrrec: 240 ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 15h)
 • Impartit per: Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 20
 • Idiomes: català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 9,640 (curs 21/22)

El Grau en Fisioterapia de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus ha obtingut l’any 2015 la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). La verificació és la valoració favorable del pla d'estudis per part de les agències avaluadores oficials.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.
 

 

El Grau en Fisioteràpia de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus Mataró-Maresme (ESCST), respon a la creixent demanda d'interès territorial d'incorporar una titulació d'educació superior que vinculi l'activitat física com a teràpia i com a element de promoció de la salut general de l'individu.

S'ofereix un programa acadèmic de 4 anys amb un total de 240 ECTS, amb una sòlida coherència formativa i una atractiva oferta professional enfocada a la salut. El pla d'estudis dissenyat es centra en l'alumne i en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge amb un ampli programa de pràctiques externes i classes teòric-pràctiques.


El pràcticum de Fisioteràpia (40 ECTS) es realitza entre el 3er i 4art curs del Grau, on l'alumne realitzarà una rotació clínica per les millors Institucions sanitàries del Maresme i rodalies.

Des del 1er curs es realitzaran les assignatures teòric-pràctiques que permetran a l'alumne adquirir les competències necessàries per desenvolupar la professió.

Les classes teòriques i teòric-pràctiques es realitzessin amb una diversificació de metodologies docents i una avaluació continuada que permetran a l'alumne tenen un paper actiu durant la seva formació.

S'aposta per una formació de gran qualitat, tant humana com professional.

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  Doble titulació: Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Grau en Fisioteràpia

  Gràcies a les dobles titulacions pots obtenir una segona titulació en només cinc cursos acadèmics.

 • 3
  Innovació docent

  Un model d’aprenentatge participatiu, innovador i creatiu.

 • 4
  Dues mencions

  -  Menció internacional en fisoteràpia esportiva

  -  Menció d'emprenedoria

 • 5
  Pràctiques professionals

  La ràtio tutor-alumne és de 1 a 1.

 • 6
  Idiomes integrats

  Classes en català, castellà i anglès integrades en diferents disciplines del grau.

 • 7
  Recerca i lifelong learning

  Possibilitat de cursar formació continuada en l’àmbit propi de la fisioteràpia i readaptació.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació