CANVI DE LA PREFERÈNCIA DEL GRUP DE PRÀCTIQUES ESTUDIANTS ESUPT

FINALITAT

La petició de l’assignació d’un grup de pràctiques d’una assignatura, entre els grups disponibles, s’ha de demanar en el mateix procés de l’automatrícula. L’estudiant ha de seleccionar la preferència dels grups de pràctiques de les assignatures que matricula i és molt IMPORTANT que comprovi els horaris per evitar seleccionar grups amb solapament d’horari. És responsabilitat de l’estudiant evitar-los. Una vegada l’estudiant ha fet la selecció de grups de pràctiques no ho pot modificar a través de l’aplicatiu però, si és per causa justificada, pot demanar canvis formalitzant una instància a través del PIE.

Com a recomanació és aconsellable escollir el mateix grup de pràctiques a totes les assignatures. Per causes de força major l’Escola es reserva el dret de fer canvis en les preferències dels estudiants.

posteriori del procés de matrícula es permeten:

  • Sol·licituds d’intercanvis de grups de pràctiques entre estudiants
  • Sol·licituds de canvis de grups de pràctiques per causa justificada. Cal aportar documentació.

L’estudiant ha de tramitar aquestes sol·licituds formalitzant una instància i aportant la documentació necessària mitjançant el PIE.

L’Escola Superior Politècnica es reserva el dret, abans d’iniciar cada trimestre, a modificar la selecció de la preferència del grup de pràctiques per part de l’estudiant per causes de força major (evitar solapaments d’estudiants, afegir o suprimir grups, ...)

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Estudiants de qualsevol grau de l’Escola Superior Politècnica

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Obligatòria: Instància específica de sol·licitud de canvi de preferència de grup de pràctiques a sol·licitar a posteriori de la matrícula.

TERMINI PER SOL·LICITAR-HO

1r Trimestre: 19 de setembre
2n Trimestre: 29 de novembre
3r Trimestre: 6 de març

COST

No comporta cap cost

RESPOSTA QUE OBTINDRÀ

En cas d'acceptació, l'estudiant podrà veure el canvi a l'aulari
En cas de denegació del canvi de grup de pràctiques, es notificarà a l'estudiant per correu electrònic.

TEMPS DE RESPOSTA

Dos dies abans d’iniciar el trimestre.

RESPONSABLE

Escola Superior Politècnica

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

No disponible

ON ADREÇAR-SE

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant.