Finalitat

Modificar alguna dada o assignatura de la matrícula (canvi d’assignatura, ampliació d’assignatures, etc.)

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants TecnoCampus matriculats a qualsevol grau UPC.

Documentació que cal aportar

Formulari específic a e-secretaria
 

Termini per sol·licitar-ho

Un mes a comptar des de l’inici del curs (quadrimestre)

Cost

Cap

Resposta que obtindrà

L’estudiant pot consultar la resolució de la sol·licitud a e-secretaria

Temps de resposta

Menys d’una setmana.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.

On adreçar-se

Sol·licitud e-secretaria