Ampliació de matrícula UPF

Finalitat

Ampliar el nombre d’assignatures obligatòries, bàsiques i/o optatives que inicialment consten a la matrícula amb d’altres assignatures contemplades al pla d’estudis del grau que s’està cursant i d’acord amb el règim de permanència i progressió.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants a partir de 2n curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

Documentació obligatoria

(cal que l'adjuntis a la sol·licitud online)

Instància específica ampliació de matrícula degudament emplenada i signada (adjuntar escanejada en format .pdf)

Termini per sol·licitar-ho

Les optatives tenen el seu calendari específic, consulta el del teu centre. El termini de sol·licitud de la resta d'assignatures per al curs 2020-21 és:

Per al 2n trimestre: últim dia de classe del 1r trimestre (4/12/2020)
Per al 3r trimestre: últim dia de classe del 2n trimestre (19/3/2021)

Consulta el calendari del teu centre.

Cost

Taxa d’ampliació recollida a les taxes acadèmiques del TecnoCampus, més el cost de l’assignatura. Per a més informació, consulta l'apartat "Preus i finançament".

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Temps de resposta

Com a màxim 72 hores a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència 

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.