Ampliació de matrícula

 

Finalitat

Ampliar el nombre d’assignatures obligatòries, bàsiques i/o optatives que inicialment consten a la matrícula amb d’altres assignatures contemplades al pla d’estudis del grau que s’està cursant i d’acord amb el règim de permanència i progressió.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants a partir de 2n curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Ampliació de matrícula)

MOLT IMPORTANT: Cal indicar codi i nom de l'assignatura a la sol.licitud.

Termini per sol·licitar-ho

Consulta aquí el calendari de tràmits acadèmics

Cost

Taxa d’ampliació recollida en l'apartat dels preus dels serveis administratius dels estudis del TecnoCampus, més el cost de l’assignatura. 

Per a més informació, consulta el següent enllaç

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Temps de resposta

Una setmana màxim des de la data de canvi d'estat en tràmit de la sol.licitud.

En períodes de matrícula aquest termini es podrà veure afectat.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica.

Normativa i documentació de referència 

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.