Ampliació de matrícula

 

Finalitat

Ampliar el nombre d’assignatures obligatòries, bàsiques i/o optatives que inicialment consten a la matrícula amb d’altres assignatures contemplades al pla d’estudis del grau que s’està cursant i d’acord amb el règim de permanència i progressió.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants a partir de 2n curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Ampliació de matrícula)

MOLT IMPORTANT: Cal indicar codi i nom de l'assignatura a la sol.licitud.

Termini per sol·licitar-ho

Les optatives tenen el seu calendari específic, consulta el del teu centre. El termini de sol·licitud de la resta d'assignatures per al curs 2022-23 és:

Per al 1r trimestre: el 03/10/2022

Per al 2n trimestre: últim dia de classe del 1r trimestre (02/12/2022)

Per al 3r trimestre: últim dia de classe del 2n trimestre (17/03/2023)

Consulta el calendari del teu centre.

Cost

Taxa d’ampliació recollida a les taxes acadèmiques del TecnoCampus, més el cost de l’assignatura. Per a més informació, consulta l'apartat "Preus i finançament".

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Temps de resposta

Una setmana màxim des de la data de canvi d'estat en tràmit de la sol.licitud.

En períodes de matrícula aquest termini es podrà veure afectat.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica.

Normativa i documentació de referència 

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.