Canvi de grup d'assignatures per a estudiants del Departament d'Empresa

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2n, 3r i 4t curs de qualsevol grau del Departament d'Empresa.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Canvi de grup d'assignatures. Estudiants del Departament d'Empresa)

MOLT IMPORTANT: En la sol.licitud s'ha d'indicar el codi i nom de l'assignatura, el grup del qual s'està matriculat i el grup el qual es vol fer el canvi. (Codi, nom assignatura, grup origen i grup destí)

Documentació 

Justificació del canvi (si és solapament d’horaris, necessitarem còpia dels horaris; si és per conveni de pràctiques: còpia del conveni, etc.)

Termini per sol·licitar-ho

Consulta aquí el calendari de tràmits acadèmics

Cost

No comporta cap cost.

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria.

Temps de resposta

Una setmana màxim des de la data de canvi d'estat en tràmit de la sol.licitud.

En períodes de matrícula aquest termini es podrà veure afectat.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica