Canvi de grup d'assignatures per a estudiants ECSET

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2n, 3r i 4t curs de qualsevol grau de l’ESCSET.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Canvi de grup d'assignatures. Estudiants ESCSET i ESUPT)

MOLT IMPORTANT: En la sol.licitud s'ha d'indicar el codi i nom de l'assignatura, el grup del qual s'està matriculat i el grup el qual es vol fer el canvi. (Codi, nom assignatura, grup origen i grup destí)

Documentació 

Justificació del canvi (si és solapament d’horaris, necessitarem còpia dels horaris; si és per conveni de pràctiques: còpia del conveni, etc.)

Termini per sol·licitar-ho

Durant els 7 primers dies hàbils a comptar des de l'inici de cada trimestre, seguint el calendari acadèmic del teu centre universitari. A partir d’aquesta data es denegarà d’ofici.

Per al 1r trimestre: Fins el 04/10/2022

Per al 2n trimestre: Fins el 17/01/2023

Per al 3r trimestre: Fins el 19/04/2023

Cost

No comporta cap cost.

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria.

Temps de resposta

Una setmana màxim des de la data de canvi d'estat en tràmit de la sol.licitud.

En períodes de matrícula aquest termini es podrà veure afectat.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Protocol de canvis de grup de l’ESCSET