Progressió d'estudis

 

Finalitat

Sol·licitar matricular-se d’un curs superior a l’actual al llarg del mateix curs acadèmic en que està matriculat l’estudiant, seguint la normativa de progressió, pel 2n i 3r trimestre.

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els estudiants que compleixin amb la normativa de progressió.

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Progressió d'estudis)

1.- L'estudiant que un cop tancades les actes supera el % de progressió en el període lectiu en curs.

MOLT IMPORTANT: En aquest cas, has d'indicar en la sol·licitud el codi i nom de les assignatures que has d'ampliar per progressar.

2.- L'estudiant que no compleix amb el règim de progressió i vol demanar una excepció a aquesta norma.

MOLT IMPORTANT:  En aquest cas, has d’indicar en la sol·licitud el curs el qual vols progressar.

Documentació obligatòria

Documentació acreditativa si s'escau.

Termini per sol·licitar-ho

Consulta aquí el calendari de tràmits acadèmics

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Temps de resposta

En el cas 1, una setmana a partir de la data d'inici del tràmit.

En el cas 2, una setmana a partir de la data de recepció de la resolució del Rector de la UPF.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Règim de permanència i progressió.