Finalitat

Ampliar el nombre d’assignatures obligatòries, bàsiques i/o optatives que inicialment consten a la matrícula amb d’altres assignatures contemplades al pla d’estudis del grau que s’està cursant i d’acord amb el règim de permanència i progressió.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Instància específica ampliació de matrícula

Termini per sol·licitar-ho

D’acord amb el calendari acadèmic de cada centre. Les optatives tenen el seu calendari específic. La resta:

Per al 2on trimestre: últim dia de classe del 1er trimestre
Per al 3er trimestre: últim dia de classe del 2on trimestre

Consulta el calendari del teu centre:

Escola Superior Politècnica
Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
Escola de Ciències de la Salut

Cost

Taxa d’ampliació recollit a les taxes acadèmiques del TecnoCampus(enguany 27,27€) més el cost de l’assignatura..

Resposta que obtindrà

Còpia de la matrícula i abonaré.

Temps de resposta

Com a màxim 72 hores a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Responsable

Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència 

Normativa relativa al règim de permanència i progressió.