CANVI DE GRUP D'ASSIGNATURES PER A ESTUDIANTS ESCSET

 

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2n, 3r i 4t curs de qualsevol grau de l’ESCSET.

 

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

 

Documentació obligatòria

(cal que l'adjuntis a la sol·licitud online)

Instància específica de canvi de grup degudament emplenada i signada (adjuntar escanejada en format .pdf)

- Justificació del canvi (si és solapament d’horaris, necessitarem còpia dels horaris; si és per conveni de pràctiques: còpia del conveni, etc.)

 

Termini per sol·licitar-ho

Durant els 7 primers dies hàbils a comptar des de l'inici de cada trimestre, seguint el calendari acadèmic del teu centre universitari. A partir d’aquesta data es denegarà d’ofici.

 

Cost

No comporta cap cost

 

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

 

Temps de resposta

5 dies hàbils 

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

Protocol de canvis de grup de l’ESCSET