PROGRESSIÓ EN ELS ESTUDIS

 

Finalitat

Sol·licitar matricular-se d’un curs superior a l’actual al llarg del mateix curs acadèmic en que està matriculat l’estudiant, seguint la normativa de progressió, pel 2n i 3r trimestre.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els estudiants que compleixin amb la normativa de progressió.

 

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

 

Documentació obligatòria

(cal que l'adjuntis a la sol·licitud online)

Instància específica degudament emplenada i signada (adjuntar escanejada en format .pdf)

 

Termini per sol·licitar-ho

Curs 2018-19:

  • 1r. Trimestre: del 17/1/2019 al 6/2/2019
  • 2n. Trimestre: del 25/4/2019 al 16/5/2019
  • 3r. Trimestre: del 18/7/2019 al 6/9/2019

(Període: 15 dies hàbils des del tancament de les actes; de dilluns a divendres, sense festius, ni de l'1 al 31 d'agost)

Els terminis són improrrogables. 

 

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

 

Temps de resposta

Com a màxim 72 hores a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

Règim de permanència i progressió.