Finalitat

Donar-se de baixa o anul•lar uns estudis de grau matriculats prèviament al TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant que s’hagi matriculat a estudis de grau al TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:
- Instància específica
- Comprovant de pagament
- Fotocòpia DNI, NIE o passaport

En cas de reassignació:
- Document acreditatiu de la reassignació

Opcional:
- Autorització per recollir la documentació original en cas de no ser el titular del tràmit  

Termini per sol·licitar-ho

Fins al 30 de novembre.

En cas de reassignació per part de l’oficina de pre-inscripció consultar calendari

Cost

Abans de l’inici de curs acadèmic d’acord amb el calendari acadèmic, i en cas de reassignació s’aplicarà el cost de les taxes de secretaria que apareixen a l’imprès de matrícula.

Des de l’inici de curs acadèmic i fins al 30 de novembre 600 euros més el cost de les taxes de secretaria que apareixen a l’imprès de matrícula.
 

Resposta que obtindrà

En cas d’acceptació de la renúncia i si es tracta d’ alumnes de nou accés es retornarà tota la documentació a l’alumne i si es tracta d’alumnes TecnoCampus se li notificarà per correu electrònic.

En cas de no acceptació de la renúncia document motivant la resposta.

Temps de resposta

En menys de 5 dies laborables.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

Decret 268/2016, de  5 de juliol de 2016


IMPORTANT!

En cas d’acceptació de la renúncia es retornarà la resta del cost de matrícula que no entri dins el cost del tràmit especificat a l’apartat del cost.

En el cas de que la sol•licitud de renúncia no sigui acceptada o aquesta es tramiti fora dels terminis establerts, s’haurà d’abonar l’import total de la matrícula.

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'informació a l'Estudiant