SOL.LICITUD DE L'ACREDITACIÓ D'UNA TERCERA LLENGUA

 

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants dels graus del TecnoCampus

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Acreditació de la tercera llengua)

Documentació obligatòria

Certificat que acredita el nivell d'idioma

En el cas de de sol.licitud de l'exempció, en la sol.licitud heu d'anotar el supòsit d'exempció que us voleu acollir i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui.

Termini per sol·licitar-ho

En qualsevol moment del curs

Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Acreditació d’una tercera llengua