Acreditació tercera llengua per obtenir el títol de grau

 

Si has iniciat els estudis de grau en una universitat catalana a partir del curs acadèmic 2018-2019 hauràs d'acreditar un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) d'anglès, alemany, francès o italià per obtenir el títol de grau, tal com preveu la Llei 1/2018 del Parlament de Catalunya.

 

Com puc acreditar els coneixements equivalents a un B2 d'una tercera llengua?

La manera preferent d'acreditació a la UPF és per mitjà de certificats oficials de nivell d'idiomes. Si no tens un certificat de nivell, però pots demostrar coneixements equivalents a un B2, pots demanar-ne el reconeixement als efectes de completar el requisit. Orientativament, es podran tenir en compte els supòsits següents:

*Haver cursat i superat un mínim de 9 ECTS d'assignatures impartides íntegrament en una tercera llengua, de qualsevol tipus, en què l'avaluació s'hagi fet en aquesta llengua.

*Haver elaborat, defensat i superat el treball de fi de grau en una tercera llengua.

*Haver fet una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d'un programa de mobilitat o d'un conveni de cooperació educativa en què l'activitat es faci en una tercera llengua, dins un estudi universitari oficial, i haver obtingut un mínim de 9 ECTS. En el cas que l'estada inclogui activitats d'avaluació, cal que s'hagin fet en aquesta tercera llengua.

El tràmit per sol.licitar el reconeixement de superació del requisit B2 per mitjà de vies alternatives a la presentació d'un certificat oficial d'idiomes es fa, a partir de l'1 de juny, mitjançant l'e-Secretaria al tràmit : Acreditació de la tercera llengua.

Correspon al Rector/a o persona a qui delegui la resolució d'aquesta exempció.

IMPORTANT: Aquesta és una exempció i en cap cas es certificarà que s'ha acreditat la tercera llengua, sinó que està exempt d'acreditar-la.

 

Certificats i diplomes vàlids per a acreditar el nivell B2

Els certificats més corrents són els que detallem a continuació, però n'hi ha més que pots consultar a la llista oficial de certificats i diplomes de la Generalitat (excepte els de la columna de B1):

  • Anglès: First Certificate, Advanced, Proficiency, TOEFL, IELTS, certificat de nivell avançat de l'EOI, etc.
  • Alemany: Mittelstufe i Oberstufe, Kleines i Grosses Deutsches Sprachdiplom, certificat de nivell avançat de l'EOI, etc.
  • Francès: DELF, DALF, certificat de nivell avançat de l'EOI, etc.
  • Italià: CELI, PLIDA, certificat de nivell avançat de l'EOI, etc.

Atenció! Tingues en compte que només s'accepten els certificats inclosos a la llista oficial de certificats i diplomes de la Generalitat.

 

Exempcions d'acreditació

1. Si el centre on has estudiat la secundària està inclòs a les llistes següents n'hi haurà prou presentant un document del teu centre que ho justifiqui.

a. Llista dels centres a Catalunya (autoritzats pel Departament d'Ensenyament) (Taula 2). 

b. Llista dels centres a Espanya (autoritzats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport). Per consultar la llista cal accedir al Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios, seleccionar la comunitat autònoma corresponent i filtrar per "tipo de centro = Centro Docente Privado Extranjero en España.

2. Si has estudiat secundària fora, en aquest cas, tan sols hauràs de presentar un certificat d'estudis que indiqui la llengua vehicular en què vas estudiar. Aquesta llengua ha de ser l'anglès, l'alemany, el francès o l'italià en una proporció mínima del 50%.

 

Com puc obtenir un certificat per acreditar el nivell B2 al TecnoCampus

El Tecnocampus organitza cursos a través de la seva Aula oberta i una prova PCCL anual:

• Aula oberta d’idiomes:

TecnoCampus organitza cursos d’idiomes adreçats als estudiants universitaris de grau principalment. Aquests cursos, que tenen l’aval de la Universitat Pompeu Fabra, s’obren a tots els estudiants que desitgin aprendre idiomes en el marc universitari, i serveixen per acreditar el coneixement d'una llengua estrangera. Tots els cursos són impartits per un equip docent sota la direcció del servei d'Idiomes UPF. Consulta la informació en el següent enllaç

• Prova PCCL:

El departament de Relacions Internacionals organitza anualment al Tecnocampus la Prova certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d'anglès, dissenyada i administrada pel nostre programa d'idiomes de la UPF per poder acreditar el teu nivell d’anglès en cas que el necessitis per sol·licitar una mobilitat. Consulta les dates d’inscripció i de la prova en el següent enllaç.

Informa’t del programa PARLA 3 de la Generalitat, un programa d’ajuts per a la formació i acreditació del nivell B2: futurambidiomes.gencat.cat o a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

 

SÍ que tinc el certificat del nivell B2

Si ets estudiant de nou accés, recorda que has de presentar una fotocòpia del certificat (i mostrar l'original), en el moment de formalitzar la matrícula.
Si l’has obtingut desprès d’haver formalitzar la primera matrícula hauràs de realitzar la sol·licitud mitjançant l'e-Secretaria al tràmit: Acreditació de la tercera llengua

Què fer si no tens el certificat B2.2

Si ja tens el nivell requerit però no certificat, com pots acreditar-lo? 

Existeixen diferents exàmens de certificació:  

  • Proves CLUC: Certificats de Llengua de les Universitats Catalanes
  • Proves PCCL: Prova Certificadora de Competència Lingüística.

Està previst fer una prova PCCL al Tecnocampus el mes de gener. Properament es publicarà la data.

  • Consulta la resta de certificats que també acrediten la tercera llengua en la següent Taula

Més informació sobre aquestes proves certificadores al següent enllaç de la UPF, on també trobaràs un calendari amb les totes les dates de les acreditacions 19/20

Si no tens el nivell B2.2, com pots formar-te i obtenir directament el certificat?

Pots formar-te en cas que estiguis per sota del B2 i obtenir així l’acreditació corresponent, tens diferents opcions:

  • Universitat Pompeu Fabra: més informació: upf.edu/idiomes
  • TecnoCampus: Aula Oberta d’Idiomes. Més informació: tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes
  • Centres oficials: Escola Oficial d’idiomes, Cambridge English, etc. que et permetin assolir els certificats que acrediten la 3a llengua (indicats en el decret indicat en aquest apartat).

Hi ha ajuts per l'acreditació i la formació?

Informa't del programa PARLA 3 de la Generalitat, un programa d'ajuts per a la formació i acreditació del nivell B2

Sí que tinc el certificat del nivell B2.2

Si ets estudiant de nou accés, recorda que has de presentar una fotocòpia del certificat (i mostrar l'original), en el moment de formalitzar la matrícula presencialment. Sense aquest tràmit no podràs demanar el títol de Grau quan finalitzis la carrera.

Si ets estudiant a partir de 2n curs, has de realitzar la sol·licitud mitjançant l'e-Secretaria. 

Sol·licitud de l'acreditació d'una tercera llengua per a estudiants

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants dels graus del TecnoCampus

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Acreditació de la tercera llengua)

Documentació obligatòria

Certificat que acredita el nivell d'idioma

En el cas de de sol.licitud de l'exempció, en la sol.licitud heu d'anotar el supòsit d'exempció que us voleu acollir i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui.

Termini per sol·licitar-ho En qualsevol moment del curs
Resposta que obtindrà Notificació a través de l'e-Secretaria
Responsable Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Tens tota la normativa en aquesta mateixa pàgina