Renúncia a l'avaluació UPF

 

Finalitat

Anul·lar una convocatòria d’examen per a que no es tingui en compte dins el còmput de convocatòries.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants matriculats en estudis de grau del TecnoCampus

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Renúncia a l'avaluació)

IMPORTANT: Indicar codi i nom de l'assignatura a la sol.licitud

Documentació

- Si és fa fora de termini per causa justificada, caldrà portar documentació justificativa (justificant mèdic, etc.)

Termini per sol·licitar-ho

Últim dia de classe del trimestre segons calendari lectiu. Pel curs 2022-23:

  • 1r. Trimestre: Fins el 02/12/2022
  • 2n. Trimestre: Fins el 17/03/2023
  • 3r. Trimestre: Fins el 16/06/2023

En cas de causa justificada es pot fer 7 dies naturals amb posterioritat a la data d’examen.

Cost

Aquest tràmit no implica cap taxa.

IMPORTANT: La renúncia a l'avaluació no equival a l'anul·lació de l'assignatura, per tant no eximeix del recàrrec econòmic per repetició en matrícules posteriors.

Resposta que obtindrà

Comunicació de la resolució a través de l'e-Secretaria.

Temps de resposta

En cas d’acceptació de la renúncia en menys de 48 hores.
En cas de denegació de la renúncia en menys de 5 dies. 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau UPF