• Nom: Doble titulació en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals
 • Durada: 5 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 326 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tardes (de 15h a 21h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 55
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 8,600 (curs 20/21)

El Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (AdE i GI) de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2016 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.

 

El Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2018 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

Objectius

L’objectiu general del Doble Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i el Grau en màrqueting i comunitats digitals és preparar professionals integrals amb criteris globals en coneixements de gestió i administració empresarial en la nova economia i amb un domini complet de les tecnologies actuals,capaços d’utilitzar els instruments de màrqueting i comunicació en xarxes socials per reconèixer oportunitats de negoci, fomentant la creativitat i l’esperit emprenedor, establint estratègies, anticipar-se als canvis, optimitzar recursos i analitzar la informació per a la presa de decisions, que permeti aconseguir els objectius proposats per l’organització.

 

"Formem experts en gestió empresarial i amb un domini complet de les eines i tècniques del màrqueting" Àlex Araujo, coordinador

per què estudiar aquesta doble titulació?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  Innovació docent

  Un model d’aprenentatge participatiu, innovador i creatiu.

 • 3
  Hub emprenedor

  Recursos com ara programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 4
  Business Lab

  Laboratoris de creativitat i innovació que permeten el treball en grup i afavoreixen una actitud creativa i emprenedora.

 • 5
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector.

¿T'agradaria rebre més informació d'aquest doble grau?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat
 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.
 • Experiència en comunicació online
 • Saber escoltar, saber respondre
 • Coneixement i respecte a les minories social

COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES

COMPETÈNCIES ADE

 • Conèixer les estructures, funcionaments i formes de gestió de diferents tipologies empresarials.
 • Conèixer instruments útils per a la presa de decisions en el context actual econòmic.
 • Aprendre a treballar en equip, enun context nacional o internacional, aplicant flexibilitat i creativitat en els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.
 • Liderar un equip i desenvolupar capacitats i iniciatives creatives/innovadores amb esperit emprenedor i competitiu.
 • Capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com a col·lectiva, així com capacitat per expressar a d'altres aquestes idees i solucions.
 • Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.
 • Desenvolupar capacitats per adquirir una actitud oberta davant el canvi i estar disposat a revaluar els vells models mentals que limiten el pensament adoptant una manera positiva de pensar.
 • Comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

Veure totes les competències

COMPETÈNCIES MKT

 • Aplicar els principis del màrqueting i la investigació de mercats.
 • Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.
 • Analitzar i evaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.
 • Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.
 • Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del màrqueting.
 • Aplicar els coneixements per empredre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.
 • Identificar i gestionar les eines de l'e-Màrqueting.
 • Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Veure totes les competències

Sessions d'acollida

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.