• Nom: Grau en Mitjans audiovisuals
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h) o Tardes (de 15h a 21h)
 • Impartit per: Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 140
 • Idiomes: català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 5,000 (curs 20/21)

El Grau en Mitjans Audiovisuals de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus ha obtingut l’any 2021 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.


Objectius

Formar professionals de la indústria audiovisual en la creació, gestió i realització de productes audiovisuals lineals i interactius per ésser difosos en entorns multiplataforma: directe, ràdio, TV, internet, mitjans interactius, ...

Capacitar en l'ús de les tècniques, tecnologies i processos per a la producció de continguts audiovisuals, liderant o formant part d'equips multidisciplinaris amb l'objectiu de crear, dissenyar, produir, realitzar, donar viabilitat econòmica i difondre productes audiovisuals destinats a la informació, l'oci i l'educació.

Capacitar en la planificació i organització dels recursos humans, espais, mitjans tècnics i instal•lacions per produir obres audiovisuals.

Converteix-te en un professional polivalent, creatiu i tècnicament preparat per a la producció audiovisual i multimèdia.

per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat al mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  Servei de préstec de material audiovisual

  Podràs disposar de material audiovisual per a la realització de pràctiques reglades o per a treballs dirigits dins les assignatures matriculades del grau.

 • 3
  Itineraris professionals

  Realització i postproducció de la imatge i el so: Itinerari orientat a una formació especialitzada cap a la producció, realització i postproducció audiovisual.

  Desenvolupament interactiu: Itinerari per a futurs especialistes en el desenvolupament de productes multimèdia interactius per a web i altres mitjans i la programació d’aplicacions multidispositiu.

 • 4
  Hub emprenedor

  Recursos com ara programes i xarxes a l’abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 5
  Instal·lacions a nivell professional

  Els espais audiovisuals et permetran un bon treball pràctic en projectes multimèdia com els de ràdio, televisió o edició.

 • 6
  Ensenyament focalitzat

  En la comunicació digital interactiva i multimèdia.

 • 7
  Idiomes integrats

  Classes en català, castellà i anglès integrades en diferents disciplines del grau.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable per a l'accés al Grau en Mitjans Audiovisuals que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge.

 • Organització i responsabilitat.

 • Interès a viatjar, conèixer cultures i desenvolupar-se en un món global.

 • Habilitat per impartir instruccions.

 • Facilitat d'expressió oral i escrita.

 • Dinamisme i creativitat

 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.

 • Experiència en comunicació online.

 • Saber escoltar, saber respondre.

 • Coneixement i respecte a les minories socials.

Competències adquirides

Capacitar per planificar, dissenyar i realitzar productes audiovisuals atenent tant els aspectes tècnics com els artístics de tots els seus components.

Capacitat per dissenyar, planificar i produir programes audiovisuals amb multicàmera, tant en directe com a plató, dissenyant les necessitats d'il·luminació de l'espai.

Conèixer, comprendre i aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, l'amplificació i l'enregistrament del so per a l'aplicació en les diverses plataformes: espeectacles, ràdio, TV, audiovisuals, i multimèdia.

Dissenyar, editar, mantenir i comercialitzar publicacions digitals a Internet de continguts que combinen de forma adequada text, imatges, animacions i audiovisuals.

Veure competències completes

SESSIONS D'ACOLLIDA

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de conèixer els diferents espais on es cursaran els estudis iniciats. També s’ organitzen cursos d’anivellament i seminaris.