Pla d'estudis (131.58 KB)
Descarregar

Pla d'estudis

Estructura del grau en funció del tipus de matèria i el nombre de crèdits ECTS

 

Taula d'equivalències entre les assignatures del Doble Grau d'AdE/Màrqueting i cadascun dels Graus en AdE i Màrqueting

 

Guies docents per cursos i trimestres

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EINES TIC PER A TREBALLAR EN LA XARXA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ECONOMIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIÓ 2.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: TEORIA I TENDÈNCIES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING DE CONTINGUTS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE VENDES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MITJANS DIGITALS I AUDIÈNCIES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER A LA GESTIÓ FINANCERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING EN BUSCADORS I PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Descarrega't el Pla d'Estudis en extinció.

 

Guies docents (Pla d'estudis en extinció)

Eines TIC per a treballar a la xarxa (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració d'empreses (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments de matemàtiques per a l'empresa (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments d'economia (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a les comunitats digitals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Dret empresarial (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Direcció comercial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de plataformes digitals (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Comportament del consumidor (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Llengua estrangera I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de producte i gestió de marca (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Investigació de mercats (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a la comptabilitat (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments d'estadística (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Definició de preu i proposta de valor (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Comptabilitat financera (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
L'organització empresarial: teoria i perspectives (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Relacions interpersonals a l'empresa (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Mètriques aplicades al màrqueting (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Distribució, logística i relació amb els canals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estratègies de publicitat i promoció (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Llengua estrangera II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de la propietat intel·lectual (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Comunicació 2.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Xarxes socials (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisi de l'entorn macroeconòmic (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Patrons internacionals innovadors: teoria i tendències (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting de continguts (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Creativitat i innovació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estratègia i gestió de vendes (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting en buscadors i publicitat en xarxes socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Tècniques quantitatives per a la gestió financera (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
El pla de màrqueting (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Llengua estrangera III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estràtegies avançades en xarxes socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Implicacions econòmiques i socials en les xarxes socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Inversió i finançament a curt termini (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Comptabilitat de costos (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Direcció financera (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Reputació on line i identitat digital (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Innovació estratègica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny i execució d'una campanya de màrqueting (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Noves tendències d'administració empresarial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Mitjans digitals i audiències (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de la producció i les operacions (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fiscalitat de l'empresa (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Creació d'empreses innovadores i de base tecnològica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Elaboració de projectes (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisi i seguiment de la gestió: noves tendències (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny i gestió de la innovació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting social i d'esdeveniments (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting institucional (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Innovació i desenvolupament en una economia global (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball final de grau Empresa (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball final de grau Màrqueting (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Pràctiques externes (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOU PLA D'ESTUDIS
EINES TIC PER A TREBALLAR EN LA XARXA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L’EMPRESA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D’ ECONOMIA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ AL DISSENY GRÀFIC
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET EMPRESARIAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ COMERCIAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA I
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE PRODUCTE I GESTIÓ DE MARCA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D’ESTADÍSTICA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PLATAFORMES DIGITALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DEFINICIÓ DE PREU I PROPOSTA DE VALOR
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RELACIONS INTERPERSONALS A L’EMPRESA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
L’ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL: TEORIA I PERSPECTIVES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVESTIGACIÓ DE MERCATS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÈTRIQUES APLICADES AL MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISTRIBUCIÓ, LOGÍSTICA I RELACIÓ AMB ELS CANALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA II
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
POSICIONAMENT A INTERNET
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREATIVITAT I INNOVACIÓ
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISIS DEL ENTORN MACROECONÒMIC
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: TEORIA I TENDÈNCIES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING DE CONTINGUTS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT FINANCERA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE VENDES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER A LA GESTIÓ FINANCERA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING EN BUSCADORS I PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LES OPERACIONS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA III
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
REPUTACIÓ ON-LINE I IDENTITAT DIGITAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT DE COSTOS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ FINANCERA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANALÍTICA DE XARXES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I EXECUCIÓ D’UNA CAMPANYA DE MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ: NOVES TENDÈNCIES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MITJANS DIGITALS I AUDIÈNCIES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISCALITAT DE L’EMPRESA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
IMPLICACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS EN LES XARXES SOCIALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES D’ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING SOCIAL I D’ESDEVENIMENTS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING INSTITUCIONAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FINAL DE GRAU ADE I GI
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FINAL DE GRAU MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre