• Nom: Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tardes (de 15h a 21h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 65
 • Idiomes: català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 5,858 (curs 20/21)

El Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2018 l’acreditació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L’acreditació és la comprovació, a partir d'una visita externa, que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’agència estableix per a totes les universitats.

 

 

Objectiu

L'objectiu general del títol de Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals és preparar professionals integrals amb criteris globals en la nova economia i amb un domini complet de les tecnologies actuals, capaços d'utilitzar els instruments de Màrqueting i comunicació en xarxes socials per reconèixer oportunitats de negoci, establir estratègies, anticipar-se als canvis, optimitzar recursos i analitzar la informació per a la presa de decisions, que permeti aconseguir els objectius proposats per l'organització.

 

"Aquests estudis no es fan enlloc més amb aquest enfocament i metodologia"

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Grau professionalitzador

  Grau orientat a mercat i amb una forta base pràctica i experimental.

 • 2
  Hub emprenedor

  Recursos com ara programes i xarxes a l'abast dels estudiants amb idees de negoci.

 • 3
  Accés a doble titulació amb Administració d'empreses i Gestió de la Innovació

  Gràcies a les dobles titulacions, pots obtenir una segona titulació en Administració d'empreses i Gestió de la Innovació. En només cinc cursos acadèmics pots obtenir els dos títols.

 • 4
  Business Lab

  Laboratoris de creativitat i innovació que trenca la rigidesa de l'aula convencional, permet el treballar en grup i afavoreix una actitud creativa i emprenedora.

 • 5
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector. A més, la proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.

 • 6
  Innovació docent

  Un model d'aprenentatge participatiu, innovador i creatiu.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat
 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.
 • Experiència en comunicació online
 • Saber escoltar, saber respondre
 • Coneixement i respecte a les minories socials

Competències generals i específiques

 • Aplicar els principis del màrqueting i lainvestigació de mercats
 • Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats
 • Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació
 • Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial
 • Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting
 • Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives
 • Identificar i gestionar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting
 • Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals

Veure totes les competències

Sessions d'acollida

Uns dies abans de l'inici de curs s'organitzen unes sessions de benvinguda per als estudiants de nou accés. Aquestes jornades són útils per conèixer el/la  coordinador/a del grau, el pla d'estudis, els serveis campus (Gestió Acadèmica, Biblioteca, UACU, Carreres Professionals i Relacions Internacionals) i per fer un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais on cursaran els seus estudis.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'acció tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.