Universitat Pompeu Fabra

Normativa comuna ESCST, ESCSET i ESUPT:


Normativa específica de l'Escola Superior de Ciències de la Salut

 

Normativa específica de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa

Normativa sobre el procediment d'Avaluació i Recuperació 
Normativa del treball de fi de grau
Normativa de pràctiques
Normativa tutories de les titulacions de grau
Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau
 

Normativa específica de l'Escola Superior Politècnica

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de l’ESUPT adscrita a la Universitat Pompeu Fabra
Normativa dels treballs final de grau
Normativa Pla d'acció tutorial de d'ESUPT
Normativa de delegats i delegades

 

Normativa específica graus adscrits a la Universitat Politècnica de Catalunya

Normatives UPC 
Normativa d'avaluació dels estudis de grau específica del Centre
Reconeixement acadèmic específic Centre de les activitats universitàries
Reglament de reconeixement de les activitats universitàries de representació estudiantil
Competència genèrica de tercera llengua en els Graus
 

 

Reglaments i estatuts

Normativa pels estudiants del TecnoCampus
Estatut de l'estudiant universitari (Real Decreto 1791/2010 BOE 318)
Normativa Règim Disciplinari estudiants